Wat is de betekenis van mysterie?

2019
2021-01-24
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

mysterie

mysterie - Zelfstandignaamwoord 1. voor het verstand van mensen onbegrijpbare, bovennatuurlijke waarheid als geloofsartikel 2. verborgenheid, een onbegrijpelijk iets 3. naam van een zekere eredienst in de oudheid, waaraan men niet mocht deelnemen behalve na voorafgaande inwijding 4. mysteriespel

Lees verder
2018
2021-01-24
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

mysterie

mysterie - zelfstandig naamwoord uitspraak: mys-te-rie 1. iets wat niet te begrijpen is ♢in de krant werd geschreven over het mysterie van de verdwijning Zelfstandig naamwoord: mys-te-rie het mysterie ...

Lees verder
1993
2021-01-24
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Mysterie

raadsel; eredienst in de oudheid; onbegrijpelijke geloofswaarheid

1955
2021-01-24
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

MYSTERIE

In de niet-bijbelse literatuur der Oudheid vinden wij het woord meestal in een cultuele context en duidt het op een ritueel inwijdingsceremonieel, waarbij onder de sluier van sacrale riten, welker symbolische betekenis aan de myste wordt geopenbaard, het heilsgebeuren van een of andere godheid wordt herdacht: de gemeenschap van nesten, aan wie de m...

Lees verder
1950
2021-01-24
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Mysterie

(<Gr.-Lat.), o. (-s, ...riën), 1. eredienst in de Oudheid, waaraan men niet mocht deelnemen dan na een voorafgaande inwijding: de mysteriën van Eleusis; 2. (R.-K.) geloofswaarheid waarvan men de inhoud slechts onvolmaakt of in het geheel niet kan begrijpen: het mysterie der H. Drieëenheid; 3. iets onbegrijpelijks, i...

Lees verder
1933
2021-01-24
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Mysterie

(Lat. mysterium, Gr. mustèrion, muein = sluiten, gesloten zijn van oogen en lippen), geheim in algemeenen zin. 1° Voor m. in Christelijken zin, zie ➝ Geheim (sub 2°, Geloofsgeheim). 2° In heidenschen zin. Bij de Oude Grieken vnl. gebruikt voor: 1° zekere godsdienstige plechtigheden (van niet-Griekschen oorsprong?) die, buite...

Lees verder
1914
2021-01-24
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

mysterie

mysterie - o., geheimnis, verborgenheid ; geheimleer; ook: middeleeuwsch kerkelijk tooneelstuk.

1898
2021-01-24
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Mysterie

Mysterie o. (-s, ...riën), geheimenis, verborgenheid; — inz. geloofsgeheim; iets onbegrijpelijks, iets waarvoor men geen verklaring weet of dat zeer ingewikkeld of geheimzinnig is.

Lees verder
1864
2021-01-24
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

mysterie

mysterie - v. (mysteriën), geheimenis, verborgenheid