Wat is de betekenis van motief?

2019
2023-01-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

motief

motief - Zelfstandignaamwoord 1. de reden om iets te doen De jongen had geen motief voor de moord. 2. een zich herhalend patroon (ook (muziek)) De blouse had een beetje een vreemd motief. 3. onderwerp dat in een verhaal etc. wordt uitgediept, l...

Lees verder
2018
2023-01-30
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

motief

motief - zelfstandig naamwoord uitspraak: mo-tief 1. waarom je het doet of vindt ♢welk motief heb je voor deze daad? 2. herhaald figuurtje dat dient als versiering ♢de gordijnen hadden een bloem...

Lees verder
2017
2023-01-30
Ignace Bossuyt

Van noten en tonen. Wegwijs in muzikale begrippen.

Motief

Een kort melodisch en/of ritmisch idee dat als zelfstandige bouwsteen voor verdere verwerking wordt gebruikt (thema).

2009
2023-01-30
Literatuur

Geschreven door J.A. Dautzenberg

motief

Een betekenisdragend klein verhaalelement. In een genre als het sprookje vind je over de hele wereld elementen als: een kleding­stuk dat slechts één persoon past, de helft van een voorwerp waarbij de andere helft moet worden gezocht, het mogen doen van drie wensen. In sagen komt het heel vaak voor dat de held slechts op één plaats van zijn lichaam...

Lees verder
2007
2023-01-30
Lexicon van de Ethiek

Verklarend lexicon van de meest gebruikte begrippen uit de hedendaagse ethiek.

Motief

Etymologisch herleidbaar tot het Latijnse movere (‘bewegen’), duidt dit begrip op de beweegreden die een actor heeft voor een handeling. Het motief kan dan geïdentificeerd worden met een voorstelling die de persoon voor ogen stond als uiteindelijk doel van de handeling, in het bijzonder voor zover die voorstelling gevoelsmatig zijn oorsprong vindt...

Lees verder
2006
2023-01-30
Sport en beweging

Begrippenlijst Sport en beweging

Motief

De persoonlijke, innerlijke gesteldheid waardoor iemand tot een bepaald gedrag komt, de drijfveer van ons gedrag. Het motief om aan sport te doen is niet bij iedereen gelijk. We kennen onder andere de volgende sportmotieven;- vrijetijdsmotief; - gezondheids- en fitheidsmotief; - sociaal motief; - compensatiemotief; - prestatiemotief: behoefte om te...

Lees verder
2002
2023-01-30
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

motief

Een motief is een: 1_ (beeldend): onderwerp; 2) (beeldend): steeds terugkerende vorm (1) in een beeld 2; door herhaling met een ritme zal een patroon (2) ontstaan; 3) (drama): de beweegreden of drijfveer voor het handelen van de personages binnen het dramatisch spel; 4) (muziek): kort melodisch (zie melodie) of ritmisch (zie ritme) gegeven; het kle...

Lees verder
2001
2023-01-30
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Motief

De beweegreden of drijfveer voor het handelen van de → personages binnen het → dramatisch spel. Het doel waarnaar het (de) personage(s) streeft (streven) binnen de gespeelde situatie en/of de reden(en) voor de speler om te spelen.

Lees verder
1994
2023-01-30
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Motief

[Fr. motif, van MLat. motivus] beweegreden, idee dat in de uitwerking steeds een rol blijft spelen; deel van een melodie dat in uitgewerkte vorm telkens terugkeert.

1994
2023-01-30
Communicatie

Communicatiebegrippenlijst

Motief

Motief verwijst naar de psychologische oorzaak van gedragingen of neigingen. In communicatieve uitingen kan aan dit motief worden geappelleerd. In de praktijk is er dan ook nauwelijks verschil tussen motief en appeal.

Lees verder
1993
2023-01-30
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Motief

beweegreden; grondgedachte in een kunstwerk; onderdeel van een melodie

1973
2023-01-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

motief

[ Lat. motivus, beweeggrond], o. (-tieven), 1. in het algemeen beweegreden: uit welke motieven zou hij dat doen?; 2. (psychologie) beweegreden van het gedrag; 3. voor een kunstenaar of litterator onderwerp dat in een kunstwerk wordt uitgewerkt; in de decoratieve kunst: ornament dat meestal herhaald wordt: arabeskmotief, geometrisch motief ; 4....

Lees verder
1962
2023-01-30
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

motief

de kleinste melodische en/of ritmische organische eenheid in een compositie.

1955
2023-01-30
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Motief

beweegreden, drijfveer; grondgedachte, bijv. thema op kunstgebied.

1952
2023-01-30
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Motief

s.n., motyf (it).

1949
2023-01-30
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Motief

beweegreden, rechtsoverweging; uitgangspunt voor het thema van een bepaald kunstwerk; gedeelte uit een muzikale zin.

1948
2023-01-30
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

motief

o. grond, beweeggrond; overheersende door de uitwerking heenspelende Idee, grondlijn of grondmelo- die van een kunstwerk.

Lees verder
1939
2023-01-30
X-Y-Z der Muziek

Casper Howler

Motief

enkele tonen, die samen een afgerond geheel vormen: de kleinste bouwsteen van een compositie. In Mozart's symphonie in g ♪ vormen de eerste drie noten van de melodie een motief, dat zich voort spint tot een motiefketen en daardoor de kiem is van een lang thema. Dat een motief zonder meer de grondslag van een geheel stuk kan zijn, bewijst het b...

Lees verder
1937
2023-01-30
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

motief

o. motieven (Fr. motif): 1. beweegreden, drijfveer: een motief tot wraakneming; 2. grond, waarop men iets verdedigt: het motief van het voorstel was ....; 3. onderwerp door een kunstenaar uitgewerkt, grondgedachte; muz. kleinste gedeelte van een muzikale zin: dichterlijke motieven.

Lees verder
1937
2023-01-30
Pegasus

S. van Praag (1937)

motief

reden, beweeggrond: grondmelodie van kunstwerk.