Wat is de betekenis van motief?

2019
2021-05-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

motief

motief - Zelfstandignaamwoord 1. de reden om iets te doen De jongen had geen motief voor de moord. 2. een zich herhalend patroon (ook (muziek)) De blouse had een beetje een vreemd motief. 3. onderwerp dat in een verhaal etc. wordt uitgediept, l...

Lees verder
2018
2021-05-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

motief

motief - zelfstandig naamwoord uitspraak: mo-tief 1. waarom je het doet of vindt ♢welk motief heb je voor deze daad? 2. herhaald figuurtje dat dient als versiering ♢de gordijnen hadden een bloem...

Lees verder
2017
2021-05-08
Ignace Bossuyt

Van noten en tonen. Wegwijs in muzikale begrippen.

Motief

Een kort melodisch en/of ritmisch idee dat als zelfstandige bouwsteen voor verdere verwerking wordt gebruikt (thema).

2009
2021-05-08
Literatuur

Geschreven door J.A. Dautzenberg

motief

Een betekenisdragend klein verhaalelement. In een genre als het sprookje vind je over de hele wereld elementen als: een kleding­stuk dat slechts één persoon past, de helft van een voorwerp waarbij de andere helft moet worden gezocht, het mogen doen van drie wensen. In sagen komt het heel vaak voor dat de held slechts op één plaats van zijn lichaam...

Lees verder
2007
2021-05-08
Lexicon van de Ethiek

Verklarend lexicon van de meest gebruikte begrippen uit de hedendaagse ethiek.

Motief

Etymologisch herleidbaar tot het Latijnse movere (‘bewegen’), duidt dit begrip op de beweegreden die een actor heeft voor een handeling. Het motief kan dan geïdentificeerd worden met een voorstelling die de persoon voor ogen stond als uiteindelijk doel van de handeling, in het bijzonder voor zover die voorstelling gevoelsmatig zijn oorsprong vindt...

Lees verder
2002
2021-05-08
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

motief

Een motief is een: 1_ (beeldend): onderwerp; 2) (beeldend): steeds terugkerende vorm (1) in een beeld 2; door herhaling met een ritme zal een patroon (2) ontstaan; 3) (drama): de beweegreden of drijfveer voor het handelen van de personages binnen het dramatisch spel; 4) (muziek): kort melodisch (zie melodie) of ritmisch (zie ritme) gegeven; het kle...

Lees verder
2001
2021-05-08
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Motief

De beweegreden of drijfveer voor het handelen van de → personages binnen het → dramatisch spel. Het doel waarnaar het (de) personage(s) streeft (streven) binnen de gespeelde situatie en/of de reden(en) voor de speler om te spelen.

Lees verder
1994
2021-05-08
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Motief

[Fr. motif, van MLat. motivus] beweegreden, idee dat in de uitwerking steeds een rol blijft spelen; deel van een melodie dat in uitgewerkte vorm telkens terugkeert.

1993
2021-05-08
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Motief

beweegreden; grondgedachte in een kunstwerk; onderdeel van een melodie

1973
2021-05-08
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

motief

[➝ Lat. motivus, beweeggrond], o. (-tieven), 1. in het algemeen beweegreden: uit welke motieven zou hij dat doen?; 2. (psychologie) beweegreden van het gedrag; 3. voor een kunstenaar of litterator onderwerp dat in een kunstwerk wordt uitgewerkt; in de decoratieve kunst: ornament dat meestal herhaald wordt: arabeskmotief, geometrisch — ; 4...

Lees verder
1962
2021-05-08
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

motief

de kleinste melodische en/of ritmische organische eenheid in een compositie.

1955
2021-05-08
vreemd

Vreemde woordenboek

Motief

beweegreden, drijfveer; grondgedachte, bijv. thema op kunstgebied.

1952
2021-05-08
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Motief

s.n., motyf (it).

1949
2021-05-08
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Motief

beweegreden, rechtsoverweging; uitgangspunt voor het thema van een bepaald kunstwerk; gedeelte uit een muzikale zin.

1948
2021-05-08
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

motief

o. grond, beweeggrond; overheersende door de uitwerking heenspelende Idee, grondlijn of grondmelo- die van een kunstwerk.

Lees verder
1939
2021-05-08
X-Y-Z der Muziek

Casper Howler

Motief

enkele tonen, die samen een afgerond geheel vormen: de kleinste bouwsteen van een compositie. In Mozart's symphonie in g ♪ vormen de eerste drie noten van de melodie een motief, dat zich voort spint tot een motiefketen en daardoor de kiem is van een lang thema. Dat een motief zonder meer de grondslag van een geheel stuk kan zijn, bewijst het b...

Lees verder
1933
2021-05-08
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Motief

1° In de muziek de kleinste vorm van een muzikale zinsnede; kiem van een compositie. 2° In de literatuur een bepaald gegeven, dat bij denzelfden of bij verschillende dichters en schrijvers herhaaldelijk terugkeert, soms in verschillende tijdperken. Bijv. het Oedipus-motief, het vaderen-zoonmotief, de Wandelende Jood. De wetenschap, die zich...

Lees verder
1928
2021-05-08
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Motief

noemt men de beweegreden, waarom iets wordt gemaakt of gedaan of nagelaten. In de rechtspraak is het motief van den verdachte tot het plegen van een misdrijf een belangrijke factor voor de bepaling van de op te leggen straf. Waarschijnlijk heb je het woord motief ook wel horen bezigen met betrekking tot een muzikale of een beeldende compositie. Om...

Lees verder
1926
2021-05-08
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Motief

Beweegreden, drijfveer, prikkel, spoorslag. In de muziek: thema, grondgedachte, die het hoofdbestanddeel eener compositie uitmaakt, en telkens terugkomt.

1916
2021-05-08
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Motief

Motief - (Lat., causa motiva, bewegende oorzaak), is in ’t algemeen elke, met een gevoel van lust of onlust verbonden, voorstelling, die tot een wilshandeling leidt, aan een wilsdispositie de bepaalde, concrete richting geeft. Het m. bevat dus een intellectueelen factor (beweeggrond in engeren zin) en een emotioneelen factor (drijfveer). (Zie DETER...

Lees verder