Wat is de betekenis van Moreel?

2021
2022-08-11
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Moreel

Moreel staat voor de mentale kracht van een persoon. Met moreel wordt ook wel de moed of het zelfvertrouwen bedoeld dat iemand gebruikt om moeilijkheden het hoofd te bieden. Moreel wordt vaak verward met moraal. Moraal gaat echter om de zedenleer, terwijl het bij moreel meer om de kracht of de moed van een persoon gaat. Met moreel wordt ook wel een...

Lees verder
2019
2022-08-11
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

moreel

moreel - Zelfstandignaamwoord 1. de geestesgesteldheid, geestelijke weerbaarheid, moed, werkkracht of strijdlust die iemand bezit Het moreel van de troepen is hoog. moreel - Bijvoeglijk naamwoord 1. wat het #Zelfstandig naamwoord|moreel betreft He...

Lees verder
2018
2022-08-11
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

moreel

moreel - bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord uitspraak: mo-reel 1. wat te maken heeft met hoe het hoort ♢je hebt de morele verplichting om je ouders te helpen 2. veerkrachtig in moeilijke omstandigheden ...

Lees verder
2016
2022-08-11
WO2 Thesaurus

WO2 Thesaurus

Moreel

De term Moreel wordt gebruikt voor de geestesgesteldheid, geestelijke weerbaarheid, de moed, werkkracht of strijdlust die iemand bezielt of die ontbreekt. Moreel betekent 'zedelijk kracht', 'zedelijke moed', 'zelfvertrouwen' of 'de wil om door te zetten'. Bijvoorbeeld: 'De generaal hield een toespraak om...

Lees verder
2009
2022-08-11
Wielersportwoordenboek

Wielersportwoordenboek door Jan Luitzen ©

moreel

→ moraal

1994
2022-08-11
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Moreel

[v. Fr. moral; zie moraal] I zn gevoel van zelfvertrouwen, vertrouwen op zijn kracht en waarde; II bn zedelijk.

Lees verder
1993
2022-08-11
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Moreel

zedelijk; in overeenstemming met de zedelijkheid; gevoel van innerlijke standvastigheid en kracht

1992
2022-08-11
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Moreel

Gebruiken, gewoonten, manieren van leven betreffende, in het bijzonder wanneer deze als goed of slecht, juist of verkeerd worden beoordeeld. ‘Moreel’ komt van het Latijnse ‘mos’, dat evenals het Griekse ‘ethos’ (‘ethisch’) ‘gewoonte’, ‘zede’ betekent. O.a. theorieën, redeneringen, opvattingen, regels, redenen, mensen, boeken, handelingen, intenties...

Lees verder
1965
2022-08-11
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

MOREEL

geestestoestand welke kan variëren van overdreven zelfvertrouwen tot uiterste ontreddering. Dit begrip komt men vooral tegen in de militaire psychologie en in de bedrijfspsychologie.

1955
2022-08-11
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Moreel

innerlijk gevoel van zedelijke of natuurlijke kracht of waarde; bijv. nw.: zedelijk, in overeenstemming met de zedelijkheid.

1950
2022-08-11
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Moreel

I. bn. bw., 1. zedelijk: een morele verplichting; ik ben er moreel van overtuigd; 2. in overeenstemming met de zedelijkheid : het is een boeiend verhaal, maar niet erg moreel; II. zn. o., iemands zedelijke krachten: het moreel der troepen.

Lees verder
1948
2022-08-11
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

moreel

o. 1 Innerlijk gevoel van zelfvertrouwen, waarbij de discipline In volle kracht bewaard kan blijven; 2 aj. zedelijk.

1937
2022-08-11
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

moreel

1. bn., bw.; betrekking hebbende op, gegrond op het innerlijk gevoel van zedelijkheid, deugd of waarde; zedelijk: dat is mijn morele overtuiging; een moreel mens, zedelijk; hij is moreel bedorven, dat is moreel onmogelijk; Z.-N. de morele boekhouding (van een gevangene), de aantekeningen over zijn gedrag; 2. o.; iems. zedelijke krachten als een geh...

Lees verder
1908
2022-08-11
Zuiveraar

De kleine Zuiveraar

Moreel

zedelijk, deugdzaam.

1898
2022-08-11
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Moreel

Moreel bn. zedelijk : eene moreele verplichting; ik ben er moreel van overtuigd; deugdzaam : een moreel gedrag; — o. het moreel der troepen, gevoel van innerlijke waarde.

Lees verder