WO2 Thesaurus

WO2 Thesaurus

Gepubliceerd op 13-06-2019

Moreel

betekenis & definitie

De term Moreel wordt gebruikt voor de geestesgesteldheid, geestelijke weerbaarheid, de moed, werkkracht of strijdlust die iemand bezielt of die ontbreekt. Moreel betekent 'zedelijk kracht', 'zedelijke moed', 'zelfvertrouwen' of 'de wil om door te zetten'. Bijvoorbeeld: 'De generaal hield een toespraak om het moreel op peil te houden.'