Wat is de betekenis van Minoïsche kunst (Creta)?

1947
2022-12-01
Ensie 1947

Ensie deel 2, 1947, Anton Reichling S.J. en J.S. Witsenelias.

Minoïsche kunst (Creta)

Voor in het gebied der Aegeïsche zee de Griekse kunst tot bloei kwam, bestond er een hoogstaande kunst op Creta, de minoïsche kunst. Daar het minoïsche Creta nog geheel op het terrein der praehistorie ligt, moeten wij nog de schematische indeling in perioden volgen, zoals zij door de opgraver van Cnossus, de in 1941 overleden Sir ...

Lees verder