Wat is de betekenis van mijl op zeven?

1985
2021-06-18
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

MIJL OP ZEVEN

Peelboerderij in de Groote Peel onder Asten-Heusden, met een verzameling prehistorische en Romeinse vondsten, waar ook oude turfafgravingswerktuigen te zien zijn.

1977
2021-06-18
Signalement van sprekende zegswijzen

A. Houwelink ten Cate

mijl op zeven

Een raadselachtige uitdrukking, dit mijl op zeven, waarmee een nodeloos lange weg wordt aangeduid. Noch in de landmeting, noch in de zeevaart zag men ooit reden aan een land- of zeemijl drie kwart-delen toe te voegen, en de zevenmijlslaarzen van Klein Duimpje hebben er al evenmin iets mee te maken. Een regionale verklaring heeft men in zuidelijk Ne...

Lees verder
1919
2021-06-18
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Mijl op zeven

ook: de —, of een —, een groote omweg; voor een mijl op zeven mijlen, verg. iets derg. in: dat scheelt een slok op een borrel. Het getal zeven gold vroeger voor een heilig getal en komt nog in vele uitdrukkingen voor, waar in ’t algemeen een aantal bedoeld wordt: zevenmijlslaarzen, zeven uur in den wind stinken e.a.; zoo zegt Bred...

Lees verder