Wat is de betekenis van micro-organismen?

2024-04-13
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

micro-organismen

micro-organismen - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord micro-organisme Synoniemen micro-organismes

2024-04-13
Begrippenlijst Lenntech

Lenntech (2016)

Micro-organismen

Micro-organismen zijn organismen die zo klein zijn dat ze alleen met een microscoop waargenomen kunnen worden, bijvoorbeeld bacteriën, schimmels of gisten.

2024-04-13
Dokterswoordenboek

Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt (2010)

micro-organismen

Organismen die zo klein zijn dat je ze alleen onder de microscoop kunt zien. Een organisme is een levend wezen met een stofwisseling: dieren, planten, mensen en ook micro-organismen. Voorbeelden van deze laatste organismen zijn bacteriën, eencellige parasieten, gisten, schimmels en virussen. Veel ervan maken het lichaam ziek nadat je ze hebt binne...

2024-04-13
Encyclopedie van het milieu

Oosthoek (1984)

micro-organismen

verzamelnaam voor alle zeer kleine levende organismen. Dit kunnen zowel planten (microflora, vooral algen en diatomeeën), dieren (microfauna, zoals protozoën) als bacteriën en schimmels zijn. Het begrip micro-organismen is niet scherp begrensd; in het aquatisch milieu rekent men er b.v. het fyto- en het zoöplankton toe. Hoewel e...

2024-04-13
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Ernst Meyer Camberg (1981).

Micro-organismen

dierlijke of plantaardige, meestal uit één cel bestaande levensvormen, die niet waarneembaar zijn voor het blote oog en overal in de levende wereld voorkomen. Een aantal hiervan kan als ziekteverwekkers werken. Zie: Bacteriën.

2024-04-13
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

micro-organismen

alle organismen die slechts waarneembaar zijn met microscoop of elektronenmicroscoop bv. ééncellige dieren, bacteriën, ééncellige algen, lagere schimmels, virussen.

2024-04-13
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Micro-organismen

de kleinste levende wezens.

2024-04-13
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Micro-organismen

Microscopisch kleine organismen, behorend tot het planten- en het dierenrijk, waarvan zij de laagst ontwikkelde vertegenwoordigers uitmaken. Men rekent ertoe de bacteriën, gisten, schimmels, algen, wieren, protozoën en submicroscopische smetstoffen (virus-soorten en bacteriophagen). Behalve de protozoën (door velen tot het dierenrijk...

Wil je toegang tot alle 14 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-13
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Micro-organismen

de verzamelnaam voor alle soorten van voor het blote oog onzichtbare levende planten of diertjes : de zwammen (o.a. de bacteriën), de protozoa (zie aldaar) en de virussen. zie ook microbiologie.