Wat is de betekenis van Martin Opitz?

2024-02-21
Lexicon Internationale auteurs

Josien Moerman (1985)

Martin opitz

(1597-1639) Duits dichter en schrijver, vertegenwoordiger der Duitse barok. Hij stelde in Aristarchus 1618 het Duitse taalbederf aan de kaak en schreef verder o.m. Buch von der Deutschen Poeterey 1624 (leerboek der poëtica), Dafne 1629 (naar Rinuccini, libretto voor eerste Duitse opera), Schaefferey von der Nimpfen Hercynie 1630 (herdersgedich...

2024-02-21
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Martin Opitz

(1597-1639), de bekendste Duitse barokdichter, schreef liefelijke lyriek, herdersspelen, leerdichten e.d., vooral van belang om zijn poëtica (Buch von der deutschen Poeterey), waarin hij voor recht en waardigheid der Duitse poëzie opkwam, die zich aan de vormkunst der Romaanse voorbeelden Seneca, Petrarca, Ronsard) moest spiegelen. Hij ma...

2024-02-21
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Martin OPITZ

of Martinus Opitius, Duits dichter (Bunzlau, Silezië, 23 Dec. 1597 Dantzig 20 Aug. 1639), studeerde rechten. In 1618 gaf hij reeds zijn Aristarchus in het licht, waarin hij de verwaarlozing der Duitse taal gispte. In 1620 ging hij naar Holland; daarna trok hij naar Jutland, waar hij zijn Trostgedichte in Widerwärtigkeit des Krie...

2024-02-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Martin Opitz

Duitsch dichter, leider van de eerste Silezische dichterschool, theoreticus van de Barok-poëzie. * 23 Dec. 1597 te Bunzlau, ♱ 20 Aug. 1639 te Danzig. In 1629 geadeld. De beteekenis van O. ligt minder in zijn scheppend werk, dan in zijn litterair-theoretische geschriften, waarvan hij de hoofdideeën in Nederland (Scaliger, Heinsius) en bij...

Wil je toegang tot alle 6 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-21
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Martin opitz

duitsch dichter, geb. te Bunzlau 1597, overl. te Danzig 1639, leerde op een reis door Holland Heinsius kennen, die een grooten invloed op zijn vorming uitoefende. Van 1622—24 was hij1 professor in de wijsbegeerte te Weissenburg in Zevenbergen, werd in 1628 secretaris van graaf Dohna en in 1635 secretaris en historiograaf van koning Vladislas...

2024-02-21
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Martin Opitz

verlatijnscht Opitius, duitsch letterkundige en dichter, geb. 23 üec. 1597 te Buntzlan in Silezië, gest. 20 Aug. 1639 (aan de pest) te Dantzig als historiograaf van Polen. De volledigste editie zijner Complete merken verscheen te Breslati (3 dln. 1690; nieuwe druk Frankf. en Leipzig 1724).