Wat is de betekenis van Marmer?

2023-12-10
Historische collectie Nederland

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (2019)

marmer

marmer: natuursteen waarvan de grondmassa en het bindmiddel in hoofdzaak bestaan uit kalkverbindingen, tevens zijnde een metamorfe natuursteen. Polijstbare kalkstenen worden in de natuursteenhandel ook vaak marmer genoemd.

2023-12-10
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

marmer

marmer - zelfstandig naamwoord uitspraak: mar-mer 1. gesteente met aderen erin ♢het beeld is gehakt uit wit marmer Zelfstandig naamwoord: mar-mer het marmer


Direct alle 20 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-10
Ikonen Lexicon

Karin Braamhorst (2004)

Marmer

Marmer is gekristalliseerd of gepolijst kalksteen, gebruikt in de bouw- en beeldhouwkunst. Vooral door het vaak lange tijd in beslag nemende en kostbare vervoer over land was het in de oudheid en in de middeleeuwen een duur materiaal. Door zijn zachte glans was het een religieus-elitair materiaal, omdat glans verwijst naar een bovenmateriële wereld...

2023-12-10
Funerair Lexicon

H.L.Kok (2002)

Marmer

Een kristallijne, gemakkelijk te polijsten steensoort, die ontstond door omzetting van kalkgesteenten. Op begraafplaatsen werd vooral de witte variëteit toegepast. Deze witte marmersoort komt hoofdzakelijk uit de Italiaanse groeven bij Carrara (Toscane). Het verweringsproces is de oorzaak van het verdwijnen van de glans, ook wel versuikeren genoemd...

2023-12-10
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

marmer

Marmer is een betrekkelijk zacht gesteente dat is ontstaan uit de omzetting van kalksteen; vindplaats o.a. Italië; in vele kleuren; vaak min of meer wit met z.g. aders in andere kleuren; laat zich uitstekend polijsten.

2023-12-10
De grote encyclopedie van het antiek

Jan Durdik en anderen (1970)

Marmer

sedimentair gesteente, deel uitmakend van de categorie der kalkgesteenten, maar dat door verhitting, gepaard met grote druk, een metamorfose onderging, die er een dichte kristallijne structuur aan gaf. Tot de eerste groep behoren de Griekse soorten, die zich onderscheiden door een naar ivoor zwemende, doorschijnende tint en die zich in de oudheid u...

2023-12-10
Kunstgeschiedenis

Amsterdam Boek (1959)

Marmer

Gekristalliseerde of gepolijste kalksteen, gebruikt in de bouw- en beeldhouwkunst, zie Romeinen – republiek; zie negentiende eeuw – eerste helft – plastiek - inleiding.

2023-12-10
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Marmer

is gesteentekundig beschouwd een metamorph gesteente, dat door omvorming uit kalksteen is ontstaan.

2023-12-10
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Marmer

s.n., moarmer (it).

2023-12-10
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Marmer

In de handel verstaat men hieronder alle kalksteensoorten die gepolijst kunnen worden ; in de geologie is het een bep. soort van kalksteen met mozaiektextuur. MATVOERING, v., (schaaksp.) procédé om de koning alleen mat te zetten.

2023-12-10
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Marmer

kalkspaat, calciumcarbonaat, CaCO3, dat in fijne kristallen uitgekristalliseerd is, in tegenstelling met kalksteen, dat een vezelige structuur en krijt, dat een poederstructuur heeft. Een der mooiste soorten natuursteen, drukvastheid 500—2500 kg/cm2. ; kleur en wijze van adering of vlamming afhankelijk van de er in opgesloten verontreiniginge...

2023-12-10
Humoristisch woordenboek

H. Moritsen (1939)

Marmer

Veelkleurige oppervlakte; komt sporadies als natuursteen voor.

2023-12-10
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

marmer

o.; (Lat. marmor): 1. kalksteen van fijne korrel: een trap van marmer; een beeld van marmer; 2. kleur en voorkomen van marmer, nagebootst op hout, papier enz.: marmer schilderen; blank, hard als marmer.

2023-12-10
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Marmer

kristallijne kalksteen, zeer zware, steensoort, vooral gebezigd i/d bouw- en beeldhouwkunst. Voor de laatste veelal het witte marmer, dat o.a. i/d beroemde groeven v. → Carrara gevonden wordt. Gekleurd marmer, in tallooze kleuren en schakeeringen, o/d geheele wereld verspreid, o.a. in België, Zwitserland, Italië, Oostenrijk, Beieren.

2023-12-10
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Marmer

(petrogr.), gemetamorphoseerde kalksteen, die door de metamorphose kristallijn geworden is, hetgeen het gesteente een korrelig aanzien geeft. De oorspr. structuur van de kalksteen, fossielen en anorganische resten zijn verdwenen. Bijmengsels in het oorspr. gesteente geven aanleiding tot de vorming van allerlei kalksilicaten, zooals skapoliet. Ook g...

2023-12-10
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

marmer

('marmər) (-s; -tje) [Lat. marmor] I. o. Eig. fijnkorrelige kalksteen geschikt om te behouwen en te polijsten : Carrarisch, geaderd, gekleurd, wit -; een vloer van wit en zwart -; een beeld in, van gehouwen; een trap van -; blank, hard, wit als -. II. m. Metn. voorwerp van marmer : -s uit de oude tijd. - III. o. Metf. 1. nagebootst marme...

2023-12-10
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Marmer

is door druk, tijd en temperatuur sterk veranderde kalksteen. Hoe kalksteen ontstaat, is reeds vermeld. Marmer is wegens de fijne aderen, die er doorlopen en door de mooie, zacht inéén vloeiende tinten, een zeer geliefde bouwsteen. Het meeste marmer is echter ongeschikt voor buitenwerk; het verweert te spoedig. Marmerwerk, dat buiten...

2023-12-10
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Marmer

is gekristalliseerde koolzure kalk; het bestaat uit calcium, koolstof en zuurstof en heeft, evenals krijt en kalkspaat, tot scheikundige formule Ca C O3. Wanneer men marmer sterk verhit, of overgiet met een oplossing van zoutzuur H Cl, dan ontwijkt er koolzuurgas C 02. De kristallen van marmer behooren tot het hexagonale stelsel en hebben dus 4 ass...

2023-12-10
Algemeen Technisch woordenboek

H.J. van Eyk (1916)

Marmer

Een in vele soorten voorkomende, zeer harde kalksteen, fijnkorrelig, geschikt om gepolijst te worden.

2023-12-10
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Marmer

Marmer - Het Grieksche woord „marmaros” beteekent oorspronkelijk eenvoudig „groote steen”, pas later „marmer”. Het oude Griekenland leverde verschillende soorten m.: Attcia o.a. het Pentelische m., waarvan het Parthenon gebouwd is, alsmede het blauwachtige Hymestische m., dat in hoofdzaak voor architectuur diende. In den Peleponnesus vond men het b...