Wat is de betekenis van Marktonderzoek?

2023-12-10
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

marktonderzoek

marktonderzoek - Zelfstandignaamwoord 1. een wetenschappelijk onderzoek naar de factoren die vraag en aanbod bepalen op een bepaalde markt Er werd hier drie dagen geleden een marktonderzoek uitgevoerd. Woordherkomst samenstelling van markt en onderzoek Synoniemen marktanal...

2023-12-10
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

marktonderzoek

marktonderzoek - zelfstandig naamwoord uitspraak: markt-on-der-zoek 1. onderzoek naar de ideeën en wensen van mensen ♢door marktonderzoek weet een bedrijf waar mensen behoefte aan hebben Zelfstandig naamwoord: markt-on-der-zoek ...


Direct alle 16 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-10
Ontwerpen van technische innovaties

I. Oskam & L. Hoiting & K. Cowan & P. Souren (2012)

Marktonderzoek

Marktonderzoek is het verzamelen van informatie over bijvoorbeeld de marktomvang voor een product of de tevredenheid van klanten met een product.

2023-12-10
Marketing Kernstof

Hans Vosmer & John Smal (2012)

marktonderzoek

Het systematisch en objectief zoeken naar en het analyseren van gegevens die van belang zijn voor het vaststellen en oplossen van marketingproblemen.

2023-12-10
Basisboek Online Marketing

Marjolein Visser & Berend Sikkenga (2011)

Marktonderzoek

Het objectief en systematisch informatie verzamelen over bepaalde markten of klanten met het doel om inzichten te verkrijgen en gefundeerde beslissingen te nemen.

2023-12-10
Bedrijfskunde Integraal

Peter Thuis & Rienk Stuive (2011)

marktonderzoek

Onderzoek ter verkrijging van marktgegevens.

2023-12-10
Sport en beweging

Margreet Weide (2006)

Marktonderzoek

Het verzamelen van gegevens over een te organiseren project of evenement en alles wat daarbij komt kijken door: 1. desk research: het verzamelen van secundaire gegevens (gegevens die al door anderen verzameld zijn) vanachter je bureau; 2. field research: het verzamelen van gegevens die bij de bron zelf worden ingewonnen, bijvoorbeeld door het afnem...

2023-12-10
Communicatie

Mr. John Knecht en B.G.J. Stoelinga

Marktonderzoek

Marktonderzoek is een verzamelbegrip voor alle technieken en hande¬lingen, die nodig zijn om een bevolkingsgroep ‘doorzichtig’ te ma¬ken. In het Nederlands wordt onder de term marktonderzoek vaak zowel ‘market research’ als ‘marketing research’ begrepen. Market research houdt zich vooral bezig met het bes...

2023-12-10
NIMA marketing lexicon

NIMA (1993)

marktonderzoek

Het systematisch en objectief zoeken naar en het analyseren van gegevens die van belang zijn voor het vaststellen en oplossen van marketingproblemen. Marktonderzoek vormt de verbinding tussen de consument, industriële koper en het algemene publiek enerzijds, en de marketeer anderzijds. De informatie wordt gebruikt voor het opsporen en defini&e...

2023-12-10
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Marktonderzoek

Het verzamelen, ordenen en interpreteren van marktgegevens. Deze gegevens kunnen kwantitatief (statistisch) of kwalitatief (beschrijvend) van aard zijn. Aan de hand van deze gegevens kan men het marketingbeleid gaan formuleren. Daarnaast kunnen de gegevens gebruikt worden om de effectiviteit van het beleid na te gaan.

2023-12-10
Media begrippenlijst

mr. J. Knecht (1991)

Marktonderzoek

marktonderzoek is een verzamelbegrip voor alle technieken en handelingen, die nodig zijn om een markt ‘doorzichtig’ te maken. In het Nederlands wordt onder de term marktonderzoek vaak zowel ‘market research’ als ‘marketing research’ begrepen. Market research houdt zich vooral bezig met het beschrijven van markten...

2023-12-10
Begrippenlijst kernpunten van de economie

Redactie Ensie (1990)

Marktonderzoek

Door middel van mondelinge en/of schriftelijke enquêtes probeert de producent te weten te komen of er bij de consumenten behoefte bestaat aan een nieuw produkt; hij is dan beter in staat zijn produktiebeleid hierop af te stemmen.

2023-12-10
Logistieke begrippenlijst

ir. M.E.A. Striekwold (1990)

Marktonderzoek

marktonderzoek kan verwijzen naar: 1. onderzoek naar de behoeften van (potentiële) klanten; 2. onderzoek naar geschikte leveranciers om aan een eigen behoefte te kunnen voldoen.

2023-12-10
Grondslagen van de Marketing

Bronis Verhage (1989)

Marktonderzoek

Het systematisch en objectief verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens die marketeers helpen bij het in kaart brengen van kansen op de markt en het nemen van betere marketingbeslissingen.

2023-12-10
Reclame woordenboek

Frans van Lier (1987)

Marktonderzoek

Wetenschappelijk verantwoord onderzoek naar de samenstelling, aard, potenties, verlangens en problemen van de (beoogde) markt. Verschillende disciplines worden ervoor ingeschakeld, zoals psychologie, economie en sociologie.

2023-12-10
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

marktonderzoek

o., marktanalyse.