2019-09-17

Lucretius

Titus Lucretius (99-­55 v.o.t.) was een Romeinse filosoof, atomist en dichter die in navolging van Epicurus scherpe kritiek uitte op het heersende godsgeloof. Hij keerde zich tegen het stoïcisme als enige weg naar het menselijk geluk en stelde dat mensen zich moesten bevrijden van de angst die religies de mens inboezemden. Zijn werk werd dan ook hevig bekritiseerd door de eerste christenen en later door de kerkvaders en theologen. De meeste van zijn teksten zijn vernietigd of verloren gegaan....

Lees verder
2019-09-17

Lucretius

Dit was de naam van een Romeinse gens (dit is geslacht, familie). De naam wordt in verband gebracht met Latijns lucrum 'gewin, voordeel'. Dit is echter niet zeker. Titus Lucretius Carus (98-55 voor Christus) was een Romeinse dichter. Zie ook Lucretia.

Lees verder
2019-09-17

Lucretius

Lucretius, - Titus Lucret. Carus, 97—55 v. C., maker van een wijsgeerig leergedicht, De rerum natura, in 6 boeken. Het gedicht, aan den dichter Memmius gericht, ontwikkelt de leer van Epicurus over het ontstaan en de instandhouding der wereld. Als de grondstoffen, waaruit alles ontstaan is, neemt hij een oneindig aantal atomen aan, welke onvermengd en onvergankelijk in de onbegrensde leege ruimte in rustelooze beweging aanwezig zijn en door verschillende verbindingen de groote verscheidenheid...

Lees verder