Wat is de betekenis van Literatuur?

2024-06-21
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-06-21
Winkler Prins Junior

Winkler Prins Encyclopedie

2024-06-21
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-21
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Literatuur

Literatuur is het geheel aan teksten. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk zijn. Het kan gaan om verzonnen verhalen of gedichten, maar ook om boeken over een bepaald onderwerp.Er zijn verschillende vormen van literatuur. Voorbeelden zijn: poëzie, filmteksten, romans en een brief. Doorgaans wordt er onderscheid gemaakt tussen literatuur en...

2024-06-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

literatuur

literatuur - Zelfstandignaamwoord 1. (kunst) de verzameling van al wat geschreven is, met name in een bepaalde taal; literaire traditie Het Cornisch kent een vrij uitgebreide literatuur, maar is behoudens pogingen de taal weer nieuw leven in te blazen in feite een dode taal. 2. (kunst) het...

2024-06-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

literatuur

literatuur - zelfstandig naamwoord uitspraak: li-te-ra-tuur 1. gedichten en verhalen die als kunst bedoeld zijn ♢ ik lees wel tijdschriften, maar geen literatuur 2. alles wat over een onderwerp geschreven wordt ...

2024-06-21
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (2001)

Literatuur

- Phyliss Hartnoll, The Oxford Company to the Theater (4 ed. - 6e druk 1995) - Das Atlantisbuch des Theaters

2024-06-21
Nieuwe Groninger Encyclopedie

P. Brood, A.H. Huussen en J. van der Kooi (1999)

Literatuur

1. Groninger literatuur: de technischwetenschappelijke betekenis van het begrip ('de geschreven informatie over zeker onderwerp’) is helderder en vooral eenduidiger dan de andere die hetzelfde behelst als ‘letterkunde’. Het laatste begrip is subjectiever en als het ware conjunctuurgevoelig, waarbij enerzijds een constante fac...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-21
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Literatuur

afk. lit. [Lat. literatura = het geschrevene] gezamenlijke letterkundige produkten van een volk (bijv.: de Griekse -); wat over een bep. onderwerp geschreven is.