Wat is de betekenis van Literatuur?

2021
2023-02-07
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Literatuur

Literatuur is het geheel aan teksten. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk zijn. Het kan gaan om verzonnen verhalen of gedichten, maar ook om boeken over een bepaald onderwerp. Er zijn verschillende vormen van literatuur. Voorbeelden zijn: poëzie, filmteksten, romans en een brief. Doorgaans wordt er onderscheid gemaakt tussen literatuur en lect...

Lees verder
2019
2023-02-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

literatuur

literatuur - Zelfstandignaamwoord 1. (kunst) de verzameling van al wat geschreven is, met name in een bepaalde taal; literaire traditie Het Cornisch kent een vrij uitgebreide literatuur, maar is behoudens pogingen de taal weer nieuw leven in te blazen in feite een dode taal. 2. (kunst) het...

Lees verder
2018
2023-02-07
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

literatuur

literatuur - zelfstandig naamwoord uitspraak: li-te-ra-tuur 1. gedichten en verhalen die als kunst bedoeld zijn ♢ ik lees wel tijdschriften, maar geen literatuur 2. alles wat over een onderwerp geschreven wordt ...

Lees verder
2001
2023-02-07
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Literatuur

- Phyliss Hartnoll, The Oxford Company to the Theater (4 ed. - 6e druk 1995) - Das Atlantisbuch des Theaters

Lees verder
1999
2023-02-07
Encyclopedie Groningen

Nieuwe Groninger Encyclopedie

Literatuur

1. Groninger literatuur: de technischwetenschappelijke betekenis van het begrip ('de geschreven informatie over zeker onderwerp’) is helderder en vooral eenduidiger dan de andere die hetzelfde behelst als ‘letterkunde’. Het laatste begrip is subjectiever en als het ware conjunctuurgevoelig, waarbij enerzijds een constante fac...

Lees verder
1994
2023-02-07
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Literatuur

afk. lit. [Lat. literatura = het geschrevene] gezamenlijke letterkundige produkten van een volk (bijv.: de Griekse -); wat over een bep. onderwerp geschreven is.

1993
2023-02-07
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Literatuur

(litteratuur) letterkunde; geschriften over een bepaald onderwerp

1991
2023-02-07
Encyclopedie van de Zaanstreek

Zaanse encyclopedie (1991)

Literatuur

Voortbrengselen van de letterkunde. 'de schone letteren’, de geschreven of gedrukte uitingen van de menselijke geest, die de intentie hebben de lezer te raken (te boeien, ontroeren of schokken, met alle gevoelsreacties daartussen) en die dat doel ook bereiken. Zoals bij elke kunstvorm zijn ook bij literatuur de grenzen (met bijvoorbeeld...

Lees verder
1982
2023-02-07
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

LITERATUUR

Gotlschalk. Historische geografie 1. Roos. Woordenboek.

1981
2023-02-07
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Literatuur

verzamelnaam voor schrifturen van allerlei aard. In enge zin bedoelt men met literatuur de letterkunde.

1950
2023-02-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Literatuur

(<Fr.), v., 1. letterkunde, letteren: de Nederlandse literatuur; 2. collect. ben. voor al wat over een bep. vak of onderwerp geschreven is: er bestaat reeds een uitgebreide literatuur over het onderwerp.

Lees verder
1948
2023-02-07
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

literatuur

v. gezamenlijke letterkundige voortbrengselen v. e. volk of over een bepaald onderwerp; (geschiedenis v. d.) letterkunde; (ook:) leesboeken, iets te lezen.

1939
2023-02-07
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Literatuur

Troostbenaming voor ’t geen niet gelezen wordt.

1937
2023-02-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

literatuur

v. literaturen (Fr. littérature, Lat. lit[t]eratura: letterkunde, letterkundige wetenschap; geschiedenis der letterkunde; gezamenlijke letterkundige voortbrengselen van een volk; hetgeen over een bepaald onderwerp geschreven is).

1937
2023-02-07
Pegasus

S. van Praag (1937)

literatuur

v. letterkundige producten van een volk: letterkunde.

1933
2023-02-07
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Literatuur

zie de art. taal en letterkunde b/d verschill. landen.

1933
2023-02-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Literatuur

(< Lat. littera = letter, schrift). A) Literatuur is de verzamelnaam voor alle in schrift, resp. in druk gefixeerde geestesvoortbrengselen; in dien zin spreekt men bijv. van vakliteratuur (= de verzameling van alles, wat over een bepaald vak geschreven werd); in meer beperkten zin wordt het woord l. gebruikt als synoniem voor belletrie (= fraaie...

Lees verder
1930
2023-02-07
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

literatuur

v. (...turen) 1. Eig. letterkunde. 2. Metn. boeken over een bepaald onderwerp.

Lees verder
1908
2023-02-07
Vivat

Schrijver op Ensie

Literatuur

zie op de verschillende landen.

1908
2023-02-07
Zuiveraar

De kleine Zuiveraar

Literatuur

letterkunde.