Wat is de betekenis van Ligue du bien public?

2024-04-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Ligue du Bien public

v. ➝ Lodewijk XI van Frankrijk.

2024-04-25
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Ligue du bien public

Ligue du bien public, - naam van het verbond van Fransche leenmannen, dat in 1465 gesloten werd teneinde zich te verzetten tegen het streven van Lodewijk XI om de Kon. macht te vergrooten. In den strijd, dien het verbond tegen den koning voerde, was Lodewijk XI in den beginne gelukkig. Hij noodzaakte den hertog van Bourbon den wapenstilstand van Ri...

2024-04-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Ligue du Bien Public

verbond van Franse leenmannen onder leiding van de hertogen Filips de Goede van Bourgondië en diens zoon Karel de Stoute, in 1465 gesloten. Dit verbond was gericht tegen het machtsstreven van koning Lodewijk XI, die na de Slag van Monthléry tot de Vrede van Saint Maur (1465) werd gedwongen: hij moest de Sommesteden aan Bourgondië l...

2024-04-25
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Ligue du bien public

d. i. Bond ten algemeenen nutte, zoo wordt het verbond genoemd, dat 1465 tegen Lodewijk XI werd aangegaan door de vier hertogen van Bretagne, Bourbon, Calabrië en Nemours, met Karel, des kontngs broeder, en de drie graven van Dunois, Armagnac en Dammartin. Aan het hoofd van deze L. stond de graaf van Charolais, die later hertog van Burgundi&eg...