Wat is de betekenis van Public relations?

2022
2022-10-01
vindpunt

Vindpunt.nl

public relations

(zelfstandig naamwoord) [alg.] publieksrelaties, externe betrekkingen; reputatiebehartiging, imagoversterking - Omdat voor ondernemingssucces naast de productkwaliteit ook het imago belangrijk is, onderhoudt elk bedrijf tegenwoordig nauwgezet zijn publieksrelaties. - Onze unieke pluspunten zijn nauwelijks bekend. Hoog tijd dat we werk maken van o...

Lees verder
2018
2022-10-01
Clipit media monitoring

Media monitoring

Public relations

Public relations is het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen. Public Relations (PR) is een vorm van communicatie die erop is gericht om de relatie tussen een organisatie en het publiek te onderhouden en/of te verbeteren. Een dergelijke organisatie kan zowel een commerciële als een overheidsorg...

Lees verder
2015
2022-10-01
De Communicatie professional

De Communicatie professional

public relations

Perceptiemanagement door promotie en publiciteit.

2012
2022-10-01
Marketing Kernstof

Geschreven door Hans Vosmer & John Smal

public relations

Het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen (doelgroepen).

2001
2022-10-01
Communicatie Handboek

Communicatie Handboek

public relations

Stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen.

1994
2022-10-01
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Public relations

afk. p.r. [Eng. = openbare betrekkingen) mv (het leggen en onderhouden van) goede contacten met de kring van personen waarmee men zakelijk, bedrijfsmatig enz. te maken heeft; public relations-officer (Eng.] employé van een bedrijf die belast is met public relations.

1993
2022-10-01
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Public relations

het leggen en onderhouden van goede betrekkingen met zakelijke relaties

1993
2022-10-01
NIMA

Nima marketing lexicon

Public relations

Het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen (doelgroepen).

1992
2022-10-01
PR Begrippen

PR Begrippen Begrepen (1992)

Public relations

Public relations is het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen.

1989
2022-10-01
Grondslagen van de Marketing

Geschreven door Bronis Verhage

Public relations

Scala van marketingcommunicatie-activiteiten om planmatig een goede relatie op te bouwen met zowel interne als externe publieksgroepen, onder meer door een positief imago te creëren van de organisatie en haar beleid.

1973
2022-10-01
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

public relations

[Eng.], de relatiekringen van een organisatie met de buitenwereld, de inen externe betrekkingen. Public relations als beroepsmatige activiteit worden omschreven als: ‘het (m.n. door voorlichting) stelselmatig bevorderen van goede verhoudingen met groepen van personen van wier oordeel een organisatie afhankelijk is’. De public relations...

Lees verder