Wat is de betekenis van Public affairs?

2022
2022-10-01
vindpunt

Vindpunt.nl

public affairs

(zelfstandig naamwoord) [alg.] reputatiebeheer

Lees verder
2021
2022-10-01
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Public affairs

Public affairs is de relatie van een organisatie met haar belanghebbenden zoals parlementsleden, ambtenaren, aandeelhouders, klanten, cliënten, beroepsverenigingen vakbonden en de media. Public affairs professionals betrekken deze belanghebbenden om het beleid van haar organisatie uit te leggen. Het werk van een ...

Lees verder
2020
2022-10-01
NWN

Nieuwe woorden netwerk Ensie

Public affairs

Public Affairs is het strategische proces van inspelen op politieke besluitvorming en op veranderingen in de maatschappij en publieke opinie die van invloed zijn op het functioneren van de eigen organisatie. Public affairs wordt vaak ingezet om een bepaalde beleidsmaatregels op een dossier te bewerkstelligen, of juist tegen te houden. Daarnaast wor...

Lees verder
2018
2022-10-01
Clipit media monitoring

Media monitoring

Public affairs

Is de relatie van een organisatie met haar belanghebbenden zoals parlementsleden, ambtenaren, aandeelhouders, klanten, cliënten, beroepsverenigingen, vakbonden en de media. Public affairs professionals betrekken deze belanghebbenden om het beleid van haar organisatie uit te leggen. Het werk van een Public affairs professional combineert relaties tu...

Lees verder
2015
2022-10-01
De Communicatie professional

De Communicatie professional

public affairs

Lobbyen met beslissers in de publieke of private sector om een bepaald standpunt gedragen te krijgen.

2001
2022-10-01
Communicatie Handboek

Communicatie Handboek

public affairs

Belangenbehartiging op basis van het systematisch analyseren van de politiek-maatschappelijke omgeving gericht op het beïnvloeden van besluitvormingsprocessen.

1993
2022-10-01
NIMA

Nima marketing lexicon

Public affairs

De strategische functie die zich richt op de kansen en bedreigingen van de onderneming, in zoverre deze samenhangen met politiek-maatschappelijke veranderingen, processen van publieke meningsvorming en politieke besluitvorming.

1992
2022-10-01
PR Begrippen

PR Begrippen Begrepen (1992)

Public affairs

Public affairs is een vorm van belangenbehartiging die zich op basis van systematisch waarnemen en analyseren van de (politiek) maatschappelijke omgeving (monitoring) richt op het beïnvloeden van besluitvormingsprocessen. Dit gebeurt door het verstrekken van informatie en het beargumenteren van standpunten.

1991
2022-10-01
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Public affairs

Dat gedeelte van public relations (PR) dat zich met name bezighoudt met de relaties tussen een organisatie en de overheid, onderwijsinstellingen of andere instellingen en organisaties van maatschappelijke aard. De term kan verwarring opleveren omdat hierbij gedacht kan worden aan een min of meer zelfstandig gebeuren. Het is echter een onderdeel van...

Lees verder
1989
2022-10-01
Grondslagen van de Marketing

Geschreven door Bronis Verhage

Public affairs

Een strategische managementfunctie die zich concentreert op de relatie tussen de organisatie en haar externe omgeving, toegespitst op de analyse van maatschappelijke ontwikkelingen, politieke besluitvorming en de publieke opinie waarmee de onderneming te maken heeft, en met name op de daaruit voortkomende kansen en bedreigingen.