Wat is de betekenis van Public affairs?

2024-02-24
Op-en-top Nederlands

Frens Bakker, Els Ruijsendaal, Paul Uljé, Dick van Zijderveld (2022)

public affairs

(zelfstandig naamwoord) [alg.] reputatiebeheer

2024-02-24
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Public affairs

Public affairs is de relatie van een organisatie met haar belanghebbenden zoals parlementsleden, ambtenaren, aandeelhouders, klanten, cliënten, beroepsverenigingen vakbonden en de media. Public affairs professionals betrekken deze belanghebbenden om het beleid van haar organisatie uit te leggen. Het werk van een ...

2024-02-24
Nieuwe Woorden Netwerk

Redactie Ensie (2020)

Public affairs

Public Affairs is het strategische proces van inspelen op politieke besluitvorming en op veranderingen in de maatschappij en publieke opinie die van invloed zijn op het functioneren van de eigen organisatie. Public affairs wordt vaak ingezet om een bepaalde beleidsmaatregels op een dossier te bewerkstelligen, of juist tegen te houden. Daarnaast wor...

2024-02-24
Media monitoring begrippenlijst

Clipit media (2020)

Public affairs

Is de relatie van een organisatie met haar belanghebbenden zoals parlementsleden, ambtenaren, aandeelhouders, klanten, cliënten, beroepsverenigingen, vakbonden en de media. Public affairs professionals betrekken deze belanghebbenden om het beleid van haar organisatie uit te leggen. Het werk van een Public affairs professional combineert relaties tu...

Wil je toegang tot alle 11 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-24
De Communicatieprofessional

Piet Hein Coebergh (2015)

public affairs

Lobbyen met beslissers in de publieke of private sector om een bepaald standpunt gedragen te krijgen.

2024-02-24
Communicatie Handboek

Wil Michels (2001)

public affairs

Belangenbehartiging op basis van het systematisch analyseren van de politiek-maatschappelijke omgeving gericht op het beïnvloeden van besluitvormingsprocessen.

2024-02-24
Communicatie

Mr. John Knecht en B.G.J. Stoelinga

Public affairs

Public affairs is een term die door sommigen wordt gehanteerd ter on¬derscheiding van public relations of als gedeelte hiervan. Deze be¬hoefte aan onderscheid is ontstaan, omdat de termen public rela¬tions en lobbying soms wat beladen worden geacht. De auteurs van deze uitgave achten dit onderscheid onnodig, in overeenstem¬ming met...

2024-02-24
NIMA marketing lexicon

NIMA (1993)

public affairs

De strategische functie die zich richt op de kansen en bedreigingen van de onderneming, in zoverre deze samenhangen met politiek-maatschappelijke veranderingen, processen van publieke meningsvorming en politieke besluitvorming.

2024-02-24
PR Begrippen Begrepen

PR Begrippen Begrepen (1992)

Public affairs

Public affairs is een vorm van belangenbehartiging die zich op basis van systematisch waarnemen en analyseren van de (politiek) maatschappelijke omgeving (monitoring) richt op het beïnvloeden van besluitvormingsprocessen. Dit gebeurt door het verstrekken van informatie en het beargumenteren van standpunten.

2024-02-24
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Public affairs

Dat gedeelte van public relations (PR) dat zich met name bezighoudt met de relaties tussen een organisatie en de overheid, onderwijsinstellingen of andere instellingen en organisaties van maatschappelijke aard. De term kan verwarring opleveren omdat hierbij gedacht kan worden aan een min of meer zelfstandig gebeuren. Het is echter een onderdeel van...

2024-02-24
Grondslagen van de Marketing

Bronis Verhage (1989)

Public affairs

Een strategische managementfunctie die zich concentreert op de relatie tussen de organisatie en haar externe omgeving, toegespitst op de analyse van maatschappelijke ontwikkelingen, politieke besluitvorming en de publieke opinie waarmee de onderneming te maken heeft, en met name op de daaruit voortkomende kansen en bedreigingen.