Wat is de betekenis van Kwaliteit?

2024-07-15
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-15
De Nieuwe Spelerij

De nieuwe Spelerij (2022)

Kwaliteit

is de mate waarin iets goed of uitstekend is, bijvoorbeeld in termen van prestaties, functionaliteit of esthetiek.

2024-07-15
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Kwaliteit

De kwaliteit van iets is de mate waarin datgene goed is of aan bepaalde normen voldoet. Een ander woord voor kwaliteit is deugdelijkheid. Door de grote toename van producten en diensten is de kwaliteit van die producten in de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Dit zorgde voor het ontstaan van kwaliteitsmanagement: de kwaliteit van een pr...

2024-07-15
Testwoordenboek

Erik van Veenendaal (2017)

Kwaliteit

Kwaliteit is de mate waarin een component, systeem of proces voldoet aan gespecificeerde eisen en/of gebruikers/klant behoeften en verwachtingen.

2024-07-15
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

kwaliteit

kwaliteit - zelfstandig naamwoord uitspraak: kwa-li-teit 1. erg goed ♢ dit is de beste kwaliteit sinaasappels 2. in hoeverre iets deugt ♢ de kwaliteit van deze print is niet best ...

2024-07-15
Sport en beweging

Margreet Weide (2006)

Kwaliteit

De mate waarin eigenschappen van een product of dienst tegen zo laag mogelijke kosten tegemoetkomen aan de behoefte van de klant. We onderscheiden de volgende kwaltiteitsbegrippen: - kwaliteitsbeleid: uiteenzetting hoe de organisatie de komende jaren de kwaliteit wil handhaven en/of verbeteren; - kwaliteitsplan: uitwerking van het kwaliteitsbeleid...

2024-07-15
Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon (2003)

Kwaliteit

Het geheel van karakteristieken van de elektriciteit die een invloed kunnen hebben op de aansluitingsinstallaties, installaties van één of meerdere netgebruikers en/of het net en die, onder meer, de continuïteit van de spanning en de elektrische karakteristieken van deze spanning en stroom (frequentie, amplitude, golfvorm, symmet...

2024-07-15
Projectmanagement

Projectmanagement

Kwaliteit

Het resultaat van het project kan op basis van eigenschappen (specificaties) beoordeeld worden, naar aanleiding van de verwachting die de eindgebruiker redelijkerwijs heeft van het product.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-15
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Kwaliteit

[Lat. qualitas = hoedanigheid] 1 hoedanigheid, spec. van waren en stoffen met betrekking tot het gebruik ervan, deugdelijkheid (bijv.: koffie van goede kwaliteit, katoen van slechte kwaliteit); 2 eigenschap van een persoon, spec. goede eigenschap (bijv.: zij heeft vele kwaliteiten); 3 func...