Wat is de betekenis van Kredietwezen, Wet Toezicht?

1973
2022-08-09
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Kredietwezen, Wet Toezicht

Ned. wet van 21.6. 1956 (Stb. 427, in werking getreden 15.8.1956), houdende regeling van het toezicht op het kredietwezen, waarmee volgens art. 9 van de →Bankwet 1948 de Ned. Bank is belast (→banktoezicht), voortbouwende op een eerste aanzet daartoe in de wet van 18.1.1952. In 1970 werd een wetsontwerp tot herziening ingediend, gezien de...

Lees verder