Wat is de betekenis van Wet Toezicht Kredietwezen?

2003
2022-08-07
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

Wet Toezicht Kredietwezen

Wet Toezicht Kredietwezen - Wet waarin het toezicht op het bankwezen in Nederland wordt geregeld; het toezicht is opgedragen aan de Nederlandsche Bank.

1972
2022-08-07
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Wet toezicht kredietwezen

Ned. wet van 13.4.1978, in werking getreden op 1.1.1979, houdende bepalingen inzake het toezicht door De Ned. Bank op het kredietwezen. De nieuwe Wet Toezicht Kredietwezen trad in de plaats van de oudere wet van 1956. Volgens de wet is voortaan het uitoefenen van het bedrijf aan kredietinstellingen uitsluitend toegestaan na het verkrijgen van een v...

Lees verder