Wat is de betekenis van Kostprijs?

2021
2022-07-07
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Kostprijs

De kostprijs is de som van de kosten die, direct dan wel indirect, gemaakt worden bij de productie en levering van een product of dienst. De kostprijs is niet altijd de verkoopprijs, hiervoor wordt meestal nog een winstopslag gerekend. Het berekenen van de kostprijs kan, afhankelijk van het soort product, een lastige klus zijn. Een product bestaat...

Lees verder
2019
2022-07-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

kostprijs

kostprijs - Zelfstandignaamwoord 1. (bedrijfskunde) (economie) wat een artikel de producent kost Woordherkomst samenstelling van kost(werkwoord) en prijs

Lees verder
2018
2022-07-07
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

kostprijs

kostprijs - zelfstandig naamwoord uitspraak: kost-prijs 1. wat een artikel de producent kost ♢ als je een artikel tegen kostprijs verkoopt, maak je als ondernemer geen winst Zelfstandig naamwoord: kost-prijs de kostp...

Lees verder
2008
2022-07-07
Praktische Economie havo 3

Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

kostprijs

De kosten per product.

2008
2022-07-07
Praktische economie vwo 3

BEGRIPPENLIJST UIT PRAKTISCHE ECONOMIE VWO 3

kostprijs

De kosten per product.

2005
2022-07-07
Harold Hamersma

wijnbegrippen in gewone mensentaal

kostprijs

Er wordt wel beweerd dat echte wijn onder de vier euro niet bestaat. Accijns, warehousing en transport kosten zeventig eurocent per fles. Vervolgens komt er anderhalve euro bij voor de zogeheten droge stoffen, de fles, de kurk, de capsule, het etiket en de doos. Maar dan zit er nog geen rood, wit of rosé in. Afhankelijk van wat die kost, en van de...

Lees verder
2003
2022-07-07
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

kostprijs

kostprijs - De totale kosten van een (eind)product of verleende dienst. Deze kosten kunnen bestaan uit directe en indirecte variabele kosten en een deel van de vaste kosten die een bedrijf of organisatie maakt om een bepaald product te kunnen maken of dienst te kunnen leveren.

1993
2022-07-07
NIMA

Nima marketing lexicon

Kostprijs

(gemiddelde totale kosten, GTK, kosten per eenheid product) De totale of integrale kosten (constante kosten en variabele kosten of indirecte en directe kosten) gedeeld door de productieomvang ofwel de kosten per eenheid product.

Lees verder
1991
2022-07-07
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Kostprijs

De totale kosten van een eenheid produkt (= object van ruil).

1981
2022-07-07
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Kostprijs

de kosten per eenheid die een bedrijf maakt voor de vervaardiging van zijn produkt. In de kostprijs zijn dus alle kosten, inclusief die van de gebruikte grondstoffen, lonen, transport, salarissen, huren, enz., begrepen, maar niet de winst.

1973
2022-07-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

kostprijs

m., de waarde van een produkt als resultante van de voor zijn voortbrenging gemaakte kosten. (e) Voor het bedrijfsbeheer is de kostprijs een belangrijk instrument, o.a. bij de berekening van de gemaakte winst, de beoordeling van de →efficiency en de bepaling van de waarde der voorraden. Als voornaamste functie is lange tijd op die van grondsla...

Lees verder
1954
2022-07-07
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Kostprijs

is de som van de in geld uitgedrukte offers (kosten), welke aan de voortbrenging van een product econ. onvermijdelijk verbonden zijn. Als kosten voor de productie kunnen op grond van deze omschrijving alleen worden beschouwd diè kosten, die ter bereiking van de doelstelling van deze productie noodzakelijk moeten worden gemaakt. Anders gezegd...

Lees verder
1950
2022-07-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Kostprijs

m., wat een artikel de producent kost; de som der uitgaven die een ondernemer (fabrikant) zich tot verkrijging van een bep. hoeveelheid goederen (voor den handel) moet getroosten.

1949
2022-07-07
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Kostprijs

de som der uitgaven, die een ondernemer zich tot verkrijging van een bepaalde hoeveelheid goederen moet investeren (Pierson). Andere schrijvers menen dat in de kostprijs tevens de kosten van verkoop moeten worden berekend.

1937
2022-07-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

kostprijs

m.; zie kosten (I).