Wat is de betekenis van Kongo?

1996
2020-11-30
Liek Mulder

Auteur van o.a. Historische gids van de 20e eeuw (Uitgave 1996)

Kongo

Zaïre

1973
2020-11-30
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Kongo

→Zaïre.

1955
2020-11-30
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

KONGO

Belgische kolonie (sinds 1908) in Centraal-Afrika, beslaat een oppervlakte van 80 maal België en telt op 12 millioen inw. ruim 25 pct. R.K. en bijna 10 pct. Prot. Voorts zijn er ca. 0,6 pct. Islamietisch. De heidenen hebben een zekere kennis van een God-schepper, doch hun godsdienst bestaat meestal in een primitief animisme vermengd met fetis...

Lees verder
1949
2020-11-30
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Kongo

Oostprov. Centrum van de goudmijnexploitaties „Kilo-Moto”. Scholen, hospitaal.

Lees verder
1948
2020-11-30
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

kongo

(Chin.) v. gerolde thee.

1933
2020-11-30
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Kongo

(zie pl. en krt. Vgl. index). I. Aardrijkskunde, economie en bestuur. A. Ligging. Belgisch-Kongo is een kolonie, die een aanzienlijk gedeelte van Midden-Afrika inneemt (zie de kaart van Afrika). Zonder het mandaatgebied van Roeanda-Oeroendi, beslaat Kongo ongeveer 2 337 000 km2, d.i. ongeveer 1/13 van Afrika, met ca. 10 millioen inw. De kolonie str...

Lees verder
1928
2020-11-30
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Kongo

is een rivier in Afrika, die 4500 k.m. lang is en voor een groot deel bevaarbaar. Belgisch Kongo is een Belgische kolonie in Afrika, in hoofdzaak het stroomgebied van de rivier de Kongo, ter grootte van 80 X de oppervlakte van België. De bevolking bestaat uit 12.5 millioen inwoners, grotendeels Bantoenegers en 18.000 Europeanen. Uitgevoerd wor...

Lees verder
1926
2020-11-30
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Kongo

Gebied In Centraal-Afrika, Zuidelijk van Midden- en Oost-Soedan, onder de linie. De naam naar de rivier de Kongo, 4640 K.M. lang en met een stroomgebied van3.690.000K.M2.; haar zijrivieren zijn ook groote stroomen, waarvan de voornaamste: de Kasai, de Oebangi, de Aruwimi, de Lomami e.a. Spoorlijnen langs de watervallen, van Matadi naarLeopoldville(...

Lees verder
1916
2020-11-30
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Kongo

Kongo - zie CONGO.