Wat is de betekenis van klinkers?

2024-02-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

klinkers

klinkers - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord klinker

2024-02-29
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

KLINKERS

of vocalen noemt men spraakklanken, die gevormd worden door de stembandtrillingen, die in de resonansruimten boven de stemspleet worden gewijzigd. Evenals bij een muziekinstrument ontstaan in de spraakorganen tweeërlei trillingen: een grondtoon en boventonen; de mondholte dient als resonator voor sommige van de bijtonen, nl. voor degene, die h...

2024-02-29
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Klinkers

hard gebakken steenen, bestemd voor het bestraten van wegen, straten enz.

2024-02-29
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Klinkers

Klinkers zijn taalklanken, die gevormd worden door het in 's menschen strottenhoofd ontstaande stemgeluid, gewijzigd door den verschillenden toestand, waarin men de mondholte gebragt heeft. Zoo ontstaat a bij een sterk geopenden mond en eene platliggende tong, — i bij eene vernaauwing der mondholte door het middelste gedeelte der tong digt bij het...