Wat is de betekenis van Kleeden?

1928
2022-05-16
Huisvrouw

Encyclopedie voor de huisvrouw

Kleeden

Niet alleen in dunne, teere zij, ook in massieve, stevige vloerkleeden zijn vetvlekken minder welkom. En hoe goed een tapijt ook bestand moge zijn tegen een flinke massage met het een of andere „probate middel”, toch wil het niet altijd lukken, de leelijke sporen van vet of jus eruit te verwijderen. Zoon vet- of jusplek beleggen we met...

Lees verder
1898
2022-05-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Kleeden

KLEEDEN, (kleedde, heeft gekleed), kleeren aandoen, van kleeren, van de noodige kleedingstukken voorzien gij moét het kind warm kleeden; de bruid kleeden; arme kinderen kleeden; —• iem. kleeden en reeden, hem van alle noodige kleedingstukken voorzien; — gekleed worden, het ordekleed aandoen (van priesters en kloosterlingen)...

Lees verder
1898
2022-05-16
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Kleeden

zie Aankleeden.