Wat is de betekenis van kiezel?

2019
2021-05-18
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

kiezel

kiezel - Zelfstandignaamwoord 1. (m) kiezelsteen 2. (n) grind 3. (n) (scheikunde) silicium 4. (n) (scheikunde) siliciumdioxide (SiO2) Verwante begrippen keisteen, vuursteen, kwarts, kwartsiet, opaal, hoornsteen, basaniet

Lees verder
2002
2021-05-18
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

kiezel

Een kiezel is een kleine, min of meer ronde harde steen, gevormd in het diluvium uit de brokstukken van gebergten, door gletsjers en rivieren meegevoerd; door het voortdurend rollen onstaat de ronde vorm (1); bestanddeel van beton.

1973
2021-05-18
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

kiezel

o. (als stofn.) en m. (-s), 1. naam voor de kleine rondachtige, harde stenen, die in het Pleistoceen voorkomen en in hoofdzaak uit kwarts bestaan; 2. grind; 3. (scheikunde) silicium.

Lees verder
1952
2021-05-18
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Kiezel

s.n., keizel (it).

1950
2021-05-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Kiezel

o., 1. naam voor de kleine, rondachtige, harde stenen, die in het diluvium voorkomen en in hoofdzaak uit kiezelzuur bestaan; 2. grint; 3. (scheik.) silicium.

Lees verder
1949
2021-05-18
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Kiezel

naam voor grof grind.

1933
2021-05-18
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Kiezel

Kiezel noemt men de rolsteenen, die grind samenstellen. Grootte boven de 2 mm.

1916
2021-05-18
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Kiezel

Kiezel, - Hollandsche naam voor silicium.

1898
2021-05-18
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Kiezel

KIEZEL, o. silicium een metalloïde, de basis van kiezelzuur; — kleine, rondachtige, harde steenen, die in hoofdzaak uit kiezelzuur bestaan; — grof zand.

Lees verder
1870
2021-05-18
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Kiezel

Kiezel (Silicium), een scheikundig element, behoorende tot de niet-metalen (metalloïden), met het teeken Si en 28 als verbindingsgewigt, komt nooit afzonderlijk voor, maar gewoonlijk verbonden met zuurstof, waarmede het de hoofdmassa der vaste aardkorst uitmaakt, daar kiezelzuur anhydride (Si O2) een hoofdbestanddeel is van vele rotsen. Van zuursto...

Lees verder