Wat is de betekenis van Kapitein-chinees?

2024-07-15
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Kapitein-chinees

m. (...Chinezen), (Ind.) door de regering aangewezen verantwoordelijk hoofd der Chinezen, in plaatsen waar dezen nogal talrijk zijn.

2024-07-15
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

kapitein-chinees

m. kapitein-chinezen (O.-I. bestuurshoofd van Chinezen, waar deze in groten getale voorkomen, ook: binnen zelfbesturende landschappen): het ambt van kapitein-chinees.

2024-07-15
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

kapitein-Chinees

m. (...nezen) Indon. door de regering aangewezen verantwoordelijk hoofd van een aanzienlijke groep Chinezen.

2024-07-15
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Kapitein-chinees

m. (...Chineezen), (Ind.) door de regeering aangewezen verantwoordelijk hoofd der Chineezen, in plaatsen waar deze nogal talrijk zijn.