Wat is de betekenis van Julius Hoste?

1933
2021-07-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Julius Hoste

Vlaamsch dramaturg en dagbladschrijver. * 23 Jan. 1848 te Tielt, ♱ 28 Maart 1933 te Brussel. Hij steunde den in de tachtiger jaren gestichten Vlaamschen schouwburg te Brussel met stukken, die geen blijvende waarde hebben, maar een groot succes oogstten. Hij stichtte in 1869 het geïllustreerd weekblad De Zweep en in 1887 het vrijzinnig dagblad...

Lees verder