Wat is de betekenis van Joint venture?

2024-05-28
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-28
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Joint venture

Een joint venture is een gezamenlijke afspraak tussen twee of meerdere partijen. Zij besluiten om samenwerking in een economische activiteit te ondernemen waarbij de winst en het verlies voor rekening van beiden komt. Doorgaans resulteert een joint venture in een gezamenlijke dochteronderneming. Beide participerende partijen blijven volledig zelfst...

2024-05-28
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

joint venture

joint venture - Zelfstandignaamwoord 1. (bedrijf) vorm van samenwerking waarbij de samenwerkende organisaties een deel van hun vermogen inbrengen in een nieuw bedrijf, dat voor gezamenlijke rekening en risico een project tot ontwikkeling brengt Noord-Korea heeft geld nodig voor hun nucleaire arsenaal, en da...

2024-05-28
Algemene economie en bedrijfsomgeving

W. Hulleman & A.J. Marijs (2017)

Joint venture

Een gezamenlijke dochteronderneming.

2024-05-28
Jargon & Slang van Beursspeculanten

Marc De Coster (2017)

Joint venture

Joint venture - (Eng.) het gezamenlijk deelnemen (meestal met een buiten­ landse participant) in investering en risico van een onderneming; ven­ nootschap waarvan de aandelen in handen zijn van verschillende, onaf­ hankelijke ondernemingen.

2024-05-28
Financiële begrippenlijst

ING (2016)

Joint venture

Een contractuele overeenkomst waarbij twee of meer partijen gezamenlijk een economische activiteit ondernemen en waarbij er sprake is van gedeelde zeggenschap.

2024-05-28
ABC voor de Ondernemingsstrategie

Sytse Douma, Eric Dooms & Aswin van Oijen (2016)

joint venture

Een samenwerkingsverband waarbij bedrijven met ekaar gaan samenwerken en daartoe een nieuwe gezamenlijke dochteronderneming oprichten waarvan beide bedrijven een deel van de aandelen bezitten.

2024-05-28
Basisboek Bedrijfseconomie

Drs. Wim Koetzier & Drs. Rien Brouwers (2015)

Joint venture

Onderneming waarvan de aandelen gehouden worden door twee of meer bedrijven, die elk een gelijk aantal aandelen bezitten en die met elkaar afspraken hebben gemaakt over het beheer van die onderneming.

Wil je toegang tot alle 18 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-28
Bedrijfskunde Integraal

Peter Thuis & Rienk Stuive (2011)

joint venture

Een samenwerkingsverband van vaak heel verschillende bedrijven met een bepaald specifiek doel.