Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 27-03-2010

2010-03-27

Joint venture

betekenis & definitie

Een joint venture is een gezamenlijke afspraak tussen twee of meerdere partijen. Zij besluiten om samenwerking in een economische activiteit te ondernemen waarbij de winst en het verlies voor rekening van beiden komt.

Doorgaans resulteert een joint venture in een gezamenlijke dochteronderneming. Beide participerende partijen blijven volledig zelfstandig en geen van de partijen heeft in de joint venture een meerderheidsbelang. Daarmee onderscheidt een joint venture zich nadrukkelijk van een fusie waarbij partijen volledig in elkaar opgaan in een onderneming. De krachten van beide partijen (vaak ondernemingen) worden in een joint venture gebundeld. Samen brengen zij de kennis en financiële middelen samen om tot een winstgevende economische activiteit te komen. Meestal gaat het om permanente samenwerking, maar deze kan ook van tijdelijke aard zijn.