Wat is de betekenis van Jadot, jean?

2023-06-10
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Jadot, jean

Belg. rooms-katholiek geestelijke, *23.11.1909 Brussel. Jadot werd in 1934 tot priester gewijd, was legeraalmoezenier in het voormalige Belg. Kongo en daarna directeur van de pauselijke missiewerken in België. In 1968 werd hij apostolisch delegaat in de VS en titulair aartsbisschop van Zoeri. Hij was permanent waarnemer van de H. Stoel bij de...

Lees verder