Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Gepubliceerd op 09-03-2021

Jadot, jean

betekenis & definitie

Belg. rooms-katholiek geestelijke, *23.11.1909 Brussel. Jadot werd in 1934 tot priester gewijd, was legeraalmoezenier in het voormalige Belg.

Kongo en daarna directeur van de pauselijke missiewerken in België. In 1968 werd hij apostolisch delegaat in de VS en titulair aartsbisschop van Zoeri. Hij was permanent waarnemer van de H. Stoel bij de Organisatie van Amerikaanse Staten. In 1980 kreeg hij de leiding van het Secretariaat voor de niet-christenen en van de Commissie voor de betrekkingen met de Islam. Jadot werd in 1984 als voorzitter van het Secretariaat voor de niet-christenen vervangen door de Nigeriaanse aartsbisschop F.Arinze.