Wat is de betekenis van Jean jadot?

2023-10-02
Oosthoek Encyclopedie supplement

Oosthoek (1972)

Jean jadot

Belg. rooms-katholiek geestelijke, *23.11.1909 Brussel. Jadot werd in 1934 tot priester gewijd, was legeraalmoezenier in het voormalige Belg. Kongo en daarna directeur van de pauselijke missiewerken in België. In 1968 werd hij apostolisch delegaat in de VS en titulair aartsbisschop van Zoeri. Hij was permanent waarnemer van de H. Stoel bij de...

2023-10-02
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Jean Jadot

(1862-1932), Belgisch ingenieur, koloniale figuur, legde de Ketangaspoorweg aan.

Direct toegang tot alle 3 resultaten over Jean jadot?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Jean jadot

Belgisch ingenieur (On bij Jemelle, prov. Luxemburg, 2 Aug. 1862 - 1 Mrt 1932), werd in 1885 ingenieur van de spoorwegen in de prov. Luxemburg. In 1894 werd hij directeur van de constructiewerken bij de Trammaatschappij te Cairo. In 1895 leidde hij het aanleggen van de spoorweg Beneden-Egypte. In 1898 vertrok hij naar China, waar hij in zeven jaren...