2019-12-11

Italië

Italië, het middenste der 3 Zuid-Europésche schiereilanden, de wieg en de zetel der voormalige Romeinsche wereldheerschappij, later en nog altijd de zetel van het Pauselijk gezag, verheerlijkt door de kostbaarste voortbrengselen der kunst en door de bevalligste natuurtafereelen, het land „wo die Citronen blühen”, — de tuin der Hesperiden, naar wiens geurigen plantengroei, naar wiens heerlijk klimaat het verlangen van duizenden zich uitstrekt, terwijl de overblijfselen van een grootsch v...

2019-12-11

Italië

Italië - ± 310.000 KM.2, 9½ x Nederl. Ligging. Gunstig, ongeveer halverwege tusschen pool en evenaar; daardoor met een bevoorrecht klimaat, zooveel te meer, doordat het in het midden der warme Middellandsche Zee ligt, dus warmer dan de buren: Portugal en vooral het Balkanschiereil., die aan koudere zeeën grenzen. Die ligging stelt het bovendien in staat, zoowel het Westelijk, als het Oost. bekken der Middell. Zee te beheerschen. Voor N.W.en Centraal-Europa is het de aangewezen weg naar die z...

2019-12-11

Italië

Italië - Eigennaam 1. (toponiem: land) een land in Zuid-Europa, grenzend aan Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Slovenië, de officiële taal is het Italiaans Woordherkomst uit Italiaans Italia met het achtervoegsel -ië

2019-12-11

Italië

Samen met Frankrijk de grootste wijnproducent ter wereld. Afhankelijk van de oogstresultaten is het ene jaar de een de grootste en het jaar daarop weer de ander. Dit wil overigens niet zeggen dat men ook het grootste wijngaardareaal in deze landen aantreft, want dat bevindt zich in Spanje. In tegenstelling tot Spanje en Frankrijk tiert overal in 'De Laars’ de wijnrank welig. Vanaf de Alpen in het hoge noorden tot in het diepe zuiden van Sicilië. De belangrijkste twee gebieden zijn Piemonte en...

2019-12-11

Italië

Italië - zie latijnsche unie.

2019-12-11

Italië

I. Aardrijkskunde. Zie afb.A) Ligging, grootte. Italië (Italia) is het middelste der drie Zuidelijke schiereilanden, waarmede Europa Afrika nadert. Het is de overgang van Midden-Europa naar de Middellandsche Zee en als zoodanig een belangrijk doortochtsland, terwijl de ligging in het centrum der zee geopolitiek van groote waarde is. Van de Alpen tot Sicilië meet I. meer dan 1200 km, terwijl de breedte van het schiereiland varieert tusschen 150 en 300 km, zoodat meer dan 80 % van het l...

2019-12-11

Italië

Schoen, die zichzelf een hak zet.