Wat is de betekenis van Israel?

2024-06-13
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-06-13
Winkler Prins Junior

Winkler Prins Encyclopedie

2024-06-13
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-13
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

Israel

Hebreeuws 'vorst Gods'. In de Bijbel, Genesis 32, 28, wordt verteld hoe God tegen Jakob, na zijn worsteling bij de beek Jabbok, zei: 'Uw naam zal niet meer Jakob luiden, maar Israël, want gij hebt gestreden met God en mensen'. Ook de Canisius-vertaling geeft het werkwoord 'strijden'. Eigenlijk berust deze naamsverklaring op volksetymologie, want de...

2024-06-13
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Israël

Israël - Zelfstandignaamwoord 1. (Jiddisch-Hebreeuws) een Bijbels volk Israël - Eigennaam 1. (toponiem: land) een land in het Midden-Oosten gelegen aan de Middelandse Zee

2024-06-13
Jodendom van A tot Z

Prof.dr. Pieter W. van der Horst (2006)

Israël

Deze bijbelse benaming voor het joodse volk (als afstammelingen van Jakob = Israël, zie Gen. 32:24-32) werd in de tijd na de Babylonische ballingschap vooral gebruikt als aanduiding voor de joodse gemeenschap wereldwijd en tevens als aanduiding voor het land (meestal in de vorm EretsJisraël), hoewel in de bijbelse tijd de naam Israël...

2024-06-13
Historische gids van de 20e eeuw

Liek Mulder (1996)

Israël

Staat in het Midden-Oosten die op 14 mei 1948 werd uitgeroepen. Aan het eind van de negentiende eeuw gingen de zionisten naar een eigen staat voor joden streven. De eerste aliyah (emigratiegolf van joodse kolonisten) vond plaats tussen 1882-1903. Twintig- à dertigduizend joden trokken toen naar Palestina. De Balfour-verklaring van 2 november 1917,...

2024-06-13
Woordenlijst van het Jodendom

G.F. Callenbach (1988)

Israël

1. Tweede naam van aartsvader Jakob, misschien met de betekenis: ’Moge God strijden’; 2. Naam voor het volk van de Israëlieten; 3. Ook het verenigd koninkrijk onder de koningen David en Salomo; 4. Naam van de tien stammen die zich losmaakten van het koningshuis van David; 5. Tenslotte de staat en het land van de Israëli’...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-13
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek (1985)

Israël

(Medinat Jisraeel), republiek in West-Azië, begrensd door de Middellandse Zee, Egypte, Jordanië, Syrië en Libanon, 20 700 km2 (exclusief de bezette gebieden), ca. 4 mln. inw. Hoofdstad: Jeruzalem. POLITIEK Het kabinet-Begin oogstte juni 1981 internationale afkeuring na het bombardement van de in aanbouw zijnde Iraakse kerncentrale b...