Wat is de betekenis van internationaal?

2023-05-30
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

internationaal

internationaal - Bijvoeglijk naamwoord 1. iets is internationaal als er meer dan één land in betrokken of vertegenwoordigd is Een internationaal verdrag. Een internationaal gezelschap. Woordherkomst afgeleid van nationaal met he...

Lees verder
2023-05-30
Historische collectie Nederland begrippenlijst

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (2019)

internationaal

Tussen verschillende naties respectievelijk staten bestaand, overeengekomen, gebruikelijk e.d. (Van Dale)

Direct toegang tot alle 20 resultaten over internationaal?

Word nu vriend van Ensie
2023-05-30
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

internationaal

internationaal - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: in-ter-na-ti-o-naal 1. waar verschillende landen mee te maken hebben ♢ dit is een internationale afspraak Bijvoeglijk naamwoord: in-ter-na-ti-o-naal de/het internatio...

Lees verder
2023-05-30
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

internationaal

(de, -alen) international, speler die opgesteld wordt bij internationale sportwedstrijden

2023-05-30
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Internationaal

bn & bw 1 tussen verschillende naties of staten; 2 waaraan wordt deelgenomen door of bestaande uit personen of particuliere organisaties uit verschillende naties (bijv.: internationale wedstrijd).

Lees verder
2023-05-30
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Internationaal

betreffende verschillende naties

2023-05-30
Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Internationaal

Op 1 september 1939 viel Duitsland, dat sinds januari 1933 werd geleid door de nationaal-socialistische dictator Adolf Hitler (de Führer), binnen in Polen. Het was uit op verovering van ‘Lebensraum', vooral in Oost-Europa. Twee dagen later verklaarden Engeland en Frankrijk de oorlog aan Duitsland. Dat was het begin van de Tweede Wereldoo...

Lees verder
2023-05-30
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Internationaal

tussen de staten onderling, wat de betrekking tussen de verschillende naties betreft.

2023-05-30
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Internationaal

tussen de volken onderling; de volken omvattend

2023-05-30
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Internationaal

adj. & adv., ynternasionael.

2023-05-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Internationaal

(<Eng.), bn. bw., 1. tussen verschillende natiën of volkeren bestaande, plaats hebbende, tot stand gebracht, aangenomen of gebruikelijk: het internationale verkeer ; de internationale handel; een internationale afspraak ; bw.: internationaal geldig; 2. waaraan door alle of verschillende naties wordt deelgenomen...

Lees verder
2023-05-30
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

internationaal

tussen de landen of volkeren (bestaande of heersende).

2023-05-30
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

internationaal

Fr., Eng. international, bn., bw. (tussen natiën bestaande of gebruikelijk; van verschillende natiën): het internationale verkeer; het Rode-kruis moet internationaal werken.

2023-05-30
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

internationaal

tussen de volkeren onderling.

2023-05-30
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

internationaal

(internasio'na:l) bn. (...nale) en bw. van verschillende natiën, volken of tussen hen bestaand, aangenomen, gebruikelijk: ...nale badgasten; verkeer; een ...nale tentoonstelling; ...nale vraagstukken; de post werkt ; (privaat)recht; ...nale bidweek, politiek.

2023-05-30
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Internationaal

Alles, wat zich uitstrekt over twee of meer natiën noemt men internationaal. Zo ken je allemaal de uitdrukking het internationaal verkeer, wat eenvoudig betekent het verkeer tussen de landen. Maar het begrip „internationaal” stond tot voor kort dermate op den voorgrond, dat men niet één pagina uit een encyclopedie, ma...

Lees verder
2023-05-30
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Internationaal

Internationaal, - al datgene wat betrekking heeft op een uniforme regeling van de belangen van twee of meer natiën. Zoo spreekt men van internationaal privaatrecht-, in tegenstelling met nationaal privaatrecht, slechts geldende voor de bevolking van een bepaalden staat. Dergelijke internationale regelingen kunnen slechts met toestemming van de rege...

Lees verder
2023-05-30
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

internationaal

[→Eng.], bn. en bw., 1. wat tussen verschillende naties, resp. staten bestaat, plaatsheeft, tot stand gebracht, aangenomen of gebruikelijk is: het internationale verkeer; een internationale afspraak; (elektr.) internationale eenheden, de eenheden zoals die op het 4e Internationale Elektrotechnische Congres te Chicago (1893) zijn vastgesteld; e...

Lees verder
2023-05-30
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

internationaal

internationaal - tusschen de volken onderling; „internationaal recht”: volkenrecht; „de internationale”, v.: bond van werklieden uit verschillende landen; strijdlied van dien bond.

2023-05-30
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Internationaal

Internationaal - betrekking hebbende op verschillende volken of natiën, bv. de internationale of wereldhandel: de handelsbetrekkingen tusschen verschillende staten in tegenstelling van den binnenlandschen handel.