Wat is de betekenis van INSTITUUT VOOR LANDBOUWCOÖPERATIE?

1976
2021-06-20
Gerben Abma

Encyclopedie van het hedendaagse Friesland (1976)

INSTITUUT VOOR LANDBOUWCOÖPERATIE

(ILC) Vereniging van 21 coöperaties. Doel: a)het geven van voorlichting en informatie over de landbouwcoöperatie in het algemeen en over de activiteiten van de gewestelijke in het bijzonder, dit ter versterking en uitbouw daarvan; b)het bevorderen van de goede betrekkingen en een goede samenwerking tussen de deelnemende organisaties. Er...

Lees verder
1958
2021-06-20
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

INSTITUUT VOOR LANDBOUWCOÖPERATIE

te Lwd. Vereniging van 17 coöperatieve organisaties om het werk der landbouwcoöperatie in Frl. meer bekend te maken en samenwerking tussen deze organisaties te bevorderen. Het J. publiceert o.a. een maandblad 'Bolwerk’, organiseert cursussen, excursies e.d. Het J. gebruikt daartoe o.a. een Landbouw- en Coöperatiecentrum te...

Lees verder