Wat is de betekenis van Inhoudsanalyse?

2023-03-28
Cijfers spreken

Joep Brinkman & Hilbrand Oldenhuis (2016)

inhoudsanalyse

Ontleding van communicatieboodschappen naar inhoud en/of betekenis.

2023-03-28
Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Baarda, Bakker, Fischer, Julsing, Peters, van der Velden & de Goede (1995)

Inhoudsanalyse

Het op systematische wijze analyseren van teksten.

2023-03-28
Communicatie

Mr. John Knecht en B.G.J. Stoelinga

Inhoudsanalyse

Inhoudsanalyse is een analyse van het redactionele en advertentionele aanbod in media, veelal op basis van een zorgvuldig gedefi¬nieerd schema van categorieën. Inhoudsanalyse kan - in samen¬hang met paginaconfrontatie-onderzoek - basisgegevens leveren, waarmee men tracht te bepalen wat de invloed is van het medium of van gedeelten op h...

Lees verder
2023-03-28
Media begrippenlijst

mr. J. Knecht (1991)

Inhoudsanalyse

inhoudsanalyse is een analyse van het redactionele en advertentionele aanbod in media, veelal op basis van een zorgvuldig gedefinieerd schema van categorieën. Inhoudsanalyse kan - in samenhang met paginaconfrontatie-onderzoek - basisgegevens leveren, waarmee men tracht te bepalen wat de invloed is van het medium of van gedeelten op het uiteind...

Lees verder
2023-03-28
Reclame woordenboek

Frans van Lier (1987)

Inhoudsanalyse

Onderzoek naar de eigenschappen van een medium, zowel die van het advertentiegedeelte als het redactionele deel. Aan bod komen: -totale omvang medium (pagina's of tijd) -redactionele omvang -omvang advertentiegedeelte -vorm en inhoud redactionele gedeelte -vorm en inhoud advertentiegedeelte -formaat of tijdsduur advertenties -produktgroep en i...

Lees verder
2023-03-28
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

inhoudsanalyse

(Eng.: content analysis), v. (-n, -s), in de sociale wetenschappen een onderzoekstechniek om uit teksten of afbeeldingen gevolgtrekkingen te kunnen maken over de producenten of consumenten ervan. (e) Inhoudsanalysen worden toegepast op boekteksten, kranteartikelen, gespreksverslagen enz. of op afbeeldingen, zoals schilderijen en films. Daartoe word...

Lees verder