Wat is de betekenis van Informed consent?

2022
2022-11-27
Orthodontisch woordenboek

Dr. H.J. Remmelink

Informed consent

Schriftelijke toestemming van patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger voor diagnostische procedures en behandelingen.

2022
2022-11-27
vindpunt

Vindpunt.nl

informed consent

(zelfstandig naamwoord) [alg.] weloverwogen instemming - Was als een Alzheimerpati?nt in een vroege fase van zijn ziekte een weloverwogen instemming inzake euthanasie heeft ondertekend en als wanneer het zover is, zijn kinderen dat niet willen? [alg.] instemmingsverklaring - Kamerleden verplichten een instemmingsverklaring te tekenen, waarin z...

Lees verder
2018
2022-11-27
Anneke van Schie

Voormalig eigenaar/directeur Uitgeverij Kavanah

Informed consent

De toestemming van de patiënt voor deelname aan een onderzoek nadat deze over de aard van het onderzoek geïnformeerd is.

2007
2022-11-27
Lexicon van de Ethiek

Verklarend lexicon van de meest gebruikte begrippen uit de hedendaagse ethiek.

Informed consent

De uitdrukking ‘informed consent’, letterlijk ‘geïnformeerde toestemming’, is afkomstig uit het Amerikaanse rechtssysteem en duidt van oorsprong op de juridische eis dat van een patiënt toestemming is verkregen voor het verrichten van een medische handeling, in het bijzonder een operatie, alvorens deze als rechtmatig kan worden gekwalificeerd. Hist...

Lees verder
1995
2022-11-27
Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Informed consent

De situatie waarbij respondenten voorafgaand aan het onderzoek op de hoogte worden gebracht van alle onderzoeksinformatie die voor hen relevant is en op basis daarvan zij toestemming geven voor het onderzoek.

1992
2022-11-27
Basisboek Methoden en Technieken

Basisboek Methoden en Technieken

Informed consent

De situatie waarbij respondenten voorafgaand aan het onderzoek op de hoogte worden gebracht van alle onderzoeksinformatie die voor hen relevant is en op basis waarvan zij toestemming geven voor het onderzoek.

1988
2022-11-27
Klein hotelvademecum

Klein hotelvademecum

Informed consent

Het geautoriseerd, dus mét toestemming, geïnformeerd zijn over bepaalde vertrouwelijke informatie.