Wat is de betekenis van Consent?

2024-02-24
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

consent

Consent verwijst naar een vrijwillige, geïnformeerde en wederzijdse overeenstemming tussen alle betrokken partijen. In het bijzonder in relatie tot de seksualiteit, is consent een cruciaal principe. Het betekent dat beide (of alle) betrokken partijen vrijelijk en bewust instemmen met elke seksuele handeling, zonder druk, dwang of enige vorm va...

2024-02-24
Seks & Drugs woordenboek

BNNVARA (2022)

Consent

Consent betekent toestemming. Consent geven is belangrijk als je elkaar wilt aanraken. Vraag daarom altijd toestemming voordat je aan iemand zit die je nog niet zo goed kent (‘Mag ik je zoenen?’, ‘Vind je het goed als ik je bef?’, ‘Mag ik je nu neuken?’ etc.). Zo voorkom je een hoop gedoe achteraf. Als je een rel...

2024-02-24
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

consent

consent - zelfstandig naamwoord uitspraak: con-sent 1. officiële toestemming ♢ deze visser heeft een consent voor mosselvisserij Zelfstandig naamwoord: con-sent het consent de consenten...

2024-02-24
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Consent

vergunning(sbewijs) spec. om goederen uit te voeren.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-24
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Consent

(konsent) toestemming; vergunning

2024-02-24
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

CONSENT

Toestemming: a. van ouders of voogden tot een huwelijk; b. van het gerecht tot de overdracht van verkochte of geruilde onroerende goederen, of renten daaruit; de koop of ruil werd daarmee bekrachtigd (vgl. de oude ferdban). Men onderscheidde groot en klein C. (grens 200, sinds 1619 400 goudgulden). Hiervan werd C.-geld geheven. De grote C.en werde...

2024-02-24
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Consent

toestemming; bewijs van vergunning.

2024-02-24
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

Consent

I toestemmen (in to), zijn toestemming geven (om to); II h toestemming; by common consent ,1 zoals algemeen erkend wordt; 2 eenstemmig; by mutual consent, met onderling goedvinden; with one consent, eenstemmig, eenparig.

2024-02-24
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Consent

(<Fr.) o. (-en), toestemming, vergunning; verlofbriefje, bewijs van vergunning: consent voor de zegenvisserij langs de kust; — geleibiljet (voor belaste goederen); uitvoervergunning voor een zekere hoeveelheid van een bepaald artikel.

2024-02-24
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Consent

(Lat. consentire, toestemmen), toestemming, vergunning.

2024-02-24
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

consent

o. vergunning, toestemming; vergunningsbriefje, bewijs.

2024-02-24
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

consent

o. -en (Fr. [Lat. consentire = toestemmen]: toestemming; vergunning: recht van uitvoer van een zekere hoeveelheid van een bepaald artikel; bewijs van vergunning, uitvoerrecht): met - van.

2024-02-24
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

consent

o. vergunning.

2024-02-24
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

consent

enz. →: konsent enz.

2024-02-24
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Consent

betekent toestemming. Na den wereldoorlog heeft dit woord nog een speciale betekenis gekregen in de handelswereld. In plaats van de vrijhandelpolitiek, die voor dien oorlog in sommige staten gevolgd werd, ging men steeds meer beschermende maatregelen nemen. Men voerde inen uitvoerrechten in of verhoogde ze en vooral in de laatste jaren werkt men er...

2024-02-24
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Consent

[Lat.], o. (-en), 1. toestemming, vergunning; verlofbriefje, bewijs van vergunning; 2. geleibiljet; uitvoervergunning voor een zekere hoeveelheid van een bepaald artikel; 3. de toestemming die in de Ned. Hervormde Kerk het breed moderamen van de generale synode moet geven aan een predikant, die opnieuw beroepbaar wil zijn.

2024-02-24
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

consent

consent, - v., toestemming; bewijs van vergunning.

2024-02-24
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Consent

Consent - toestemming of machtiging om iets te doen of niet te doen.

2024-02-24
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Consent

lat. Inwilliging, vergunning, verlof, toestemming.

2024-02-24
De kleine Zuiveraar - vreemde woorden woordenboek

G.F. Callenbach (1908)

Consent

verlof, goedkeuring.