Wat is de betekenis van In de hand werken?

2020
2021-12-07
Wikiquote

Nederlandstalige gezegden

In de hand werken

iets helpen erger worden

1977
2021-12-07
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

In de hand werken

in de uitdr. iemand in de hand werken, datgene doen wat hem ten goede strekt, hem in zijn plannen behulpzaam zijn, hem steunen; vandaar iets in de hand werken, het bevorderen (beide sinds de 18de eeuw opgetekend). Waarschijnlijk wil de uitdr. eig. zeggen: aan een werk beginnen en het dan in handen geven van een bekwamere om het af te maken, zoals b...

Lees verder
1925
2021-12-07
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

In de hand werken

in de uitdr. iemand in de hand werken, d.i. datgene doen wat een ander ten goede strekt, hem in zijne plannen behulpzaam zijn, hem steunen; vandaar iets in de hand werken, iets bevorderen (beide in de 18de eeuw); fri. yn 'e hän wirkje; hd. einem in die Hand oder die Hände arbeiten; sich in die H&...

Lees verder