Wat is de betekenis van Iets op zijn lever hebben?

2024-04-25
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

iets op zijn lever hebben

ergens mee zitten. ergens mee zitten; ergens boos over zijn. Voorbeelden: "Ik heb gezwegen en toen gezegd wat ik op mijn lever had en toen weer gezwegen." Abdelkader Benali, De langverwachte, 2002

2024-04-25
Lexicon Nederlandstalige gezegden

Wikiquote (2020)

Iets op zijn lever hebben

iets willen vragen/zeggen

2024-04-25
Spreekwoordenboek

Ed van Eeden (2017)

Iets op zijn lever hebben

Wat heb je op je lever?: wat heb je te vertellen?

2024-04-25
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

Iets op zijn lever hebben

iets op zijn geweten hebben, schuldgevoel hebben (in deze zin nog in Z.-Nederl); bij uitbr.: iets op het hart hebben, te vragen of te zeggen hebben. De lever gold oudtijds als de zetel van verschillende gevoelens. Vroeger zei men ook, wellicht in aansluiting bij de hier behandelde zegsw., van de lever gegeten hebben, schuld (aan iets) hebben. Hd. e...

2024-04-25
Nederlandse spreekwoorden

F.A. Stoett (1923-1925)

Iets op zijn lever hebben

D.w.z. iets op zijn hart hebben; iets hebben dat drukt; ook: schuldig zijn aan iets. Vgl. Tuinman I, 16: Hy heeft wat op zyn lever, dit wil zeggen, hy is zich bewust, dat hy aan iets schuldig is; Harreb. II, 21; Ndl. Wdb. VIII, 1817; Gallée, 26; Breuls, 87; Jord. 288: En.... en.... ikke.... seg.... seg wet ikke op me lei...

2024-04-25
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

F.A. Stoett

Iets op zijn lever hebben

iets op zijn geweten hebben, schuldgevoel hebben (in deze zin nog in Z.-Nederl); bij uitbr.: iets op het hart hebben, te vragen of te zeggen hebben. De lever gold oudtijds als de zetel van verschillende gevoelens. Vroeger zei men ook, wellicht in aansluiting bij de hier behandelde zegsw., van de lever gegeten hebben, schuld (aan iets) hebben. Hd. e...