Wat is de betekenis van Idee?

2019
2020-11-24
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

idee

idee - Zelfstandignaamwoord 1. (n); gedachte, plan Het zien van de film bracht hem op een nieuw idee. 2. (f); (filosofie) een verondersteld basisbeeld Woordherkomst Via het Latijnse idea van het Oudgriekse ἰδέα, wat weer is afgeleid van εἴδω "ik zie". De stam i...

Lees verder
2018
2020-11-24
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

idee

idee - zelfstandig naamwoord uitspraak: i-dee 1. plotselinge gedachte die bij je opkomt ♢ opeens kreeg ik een idee om haar te verrassen 1. hem op een idee brengen [hem helpen een idee te krijgen]...

Lees verder
1992
2020-11-24
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Idee

De Griekse woorden ‘idea’ en ‘eidos’, die praktisch synoniem zijn en etymologisch in verband staan met het Griekse woord voor ‘zien’, hebben oorspronkelijk wellicht ‘zichtbare vorm’ betekend maar kregen in de tijd van Plato de betekenis ‘aard’, ‘essentie’, ‘soort’. De Ideeën van Plato waren niet- materiële objecten buiten de geest, maar voor de gee...

Lees verder
1973
2020-11-24
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

idee

[➝Gr. eidos, (later) idea, uiterlijk, aanblik, gestalte], o. en (als filosofische term en in hogere stijl) v. (-ën), 1. het onderstelde eeuwige en volmaakte voorbeeld van iets (e): de van het recht; 2. in de geest levende voorstelling: de nieuwe ideeën van deze eeuw; als iets dat men tracht te verwerkelijken, waaraan men vorm geeft: de &...

Lees verder
1949
2020-11-24
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Idee

(Gr. beeld), het beeld, de voorstelling van een ding. Later kreeg het de betekenis van voorstelling of gedachte zonder meer, los van een objectief ding.

1948
2020-11-24
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

idéé

(Fr.) v. en o. denkbeeld, begrip; gedachte, Inval; ontwerp; plan; ~ fixe, bijblijvend dwaalbegrip, dwangvoorstelling (meestal van een zielszieke).

1939
2020-11-24
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Idee

't Samenstellen van dit boekje.

1928
2020-11-24
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Idee

Ja, hoe kan dat nu met niet te veel omslag en zonder onnodige geleerdheid je duidelijk worden gemaakt, wat dat nu eigenlijk is: idee? Als we alleen maar even letten op ’t spraakgebruik, wordt al duidelijk, welke uiteenlopende betekenissen het woord idee hebben kan. Het meest nabij de oorspronkelijke betekenis — want idee komt van een Gr...

Lees verder
1926
2020-11-24
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Idee

Het woord idee, dat aan de Grieksche taal is ontleend, heeft in de geschiedenis van het Europeesche denken tal van wijzigingen in beteekenis ondergaan. Bij Plato is de idee het soortbegrip, dat aan het bestaan van de enkele dingen, die naar het soortbegrip gevormd zijn, voorafgaat. De werkelijkheidsdingen zijn onvolmaakte afbeeldingen van de volmaa...

Lees verder
1916
2020-11-24
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Idee

Idee - (Gr. idĕa, eigenlijk: gestalte, beeld, vorm) beteekent bij Plato, die dezen term wijsgeerig stempelde, tegelijk het boven-empirische begrip en het met dat begrip noodwendig correspondeerende boven-empirisch zijnde. Ten grondslag ligt het inzicht dat onze (menschelijke) werkelijkheid en ons kennen dier werkelijkheid — want kennen en zijn staa...

Lees verder
1914
2020-11-24
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

idée

idée - v. en o., denkbeeld, begrip, inval; plan ; „idee fixe” : denkbeeld, waarvan iemand (vooral een zielszieke) niet kan worden afgebracht.

1898
2020-11-24
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Idee

IDEE, o. (ideeën), (in hoogeren stijl v.) voorstelling, begrip : daar heb ik geen idee van; mooi dat het daar is, daar heb je geen idee van, daar kunt ge u geen voorstelling van maken; — ik kan er mij geen idee van maken, vormen; denkbeeld, gedachte : dat is een gelukkig idee; wie is op dat idee gekomen ?; gevoelen, meening : ik ben niet...

Lees verder
1898
2020-11-24
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Idee

zie Bedunken. zie Voorstelling.

Lees verder
1864
2020-11-24
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

idee

idee - idé, v. en o. (ideën), voorstelling, begrip; denkbeeld, gedachte; ontwerp, plan