2019-11-18

humus

humus - Zelfstandignaamwoord 1. Humus is het traag afbreekbare deel van de organische stof in de bodem; organische stof is al het dode organische materiaal dat in de bodem aanwezig is. Humus is meestal het zwarte van de aarde dat bestaat uit vergane plantenresten.

2019-11-18

Humus

HUMUS, m. teelaarde, de donkere stof door verrotting en vermolming van organische stoffen ontstaan, die voor de vruchtbaarheid van den grond onmisbaar is; —ACHTIG, bn. op humus gelijkende; een weinig humus bevattende; —ARM, bn. humusarme zavelgrond, arm aan humus ; —LAAG, v. (...lagen); —RIJK, bn.; —VORMING, v. het ontstaan van humus door het vergaan van organische stoffen; —ZANDSTEENBANK, v. (-en), oerbank, van okergeel tot koffiebruin van kleur; —ZUUR, o. (—zuren), benaming der...

2019-11-18

Humus

Humus - Hieronder verstaat men de organische bestanddeelen van den bodem. Humus ontstaat door ontleding van planten en plantendeelen. Bij deze ontleding verliest de organische stof meer waterstof en zuurstof dan koolstof, zoodat de rest een hooger koolstofgehalte heeft dan het oorspronkelijk materiaal. De kleur van den humus is dientengevolge meer of minder donker. Is de ontleding ver genoeg gevorderd, dan is van de struktuur der planten niets meer te onderkennen. Heeft de ontleding plaats onder...

2019-11-18

Humus

Humus of teelaarde noemt men de bovenste, plantendragende aardlaag. Hij is een mengsel van verweerde, door aanslibbing opgehoopte onbewerktuigde zelfstandigheden met de voortbrengselen van verrotting en verderf van plantaardige of dierlijke stoffen. Tegenwoordig geeft men den naam humus veelal aan het koolstofrijke bruine of zwarte mengsel dezer stoffen, welke met de delfstoffelijke bestanddeelen van den grond gedeeltelijk vermengd, gedeeltelijk scheikundig verbonden zijn. Behalve door verrottin...

2019-11-18

Humus

noemt men de resten van afgestorven planten en afgevallen bladeren, die niet geheel vergaan zijn, doch als vruchtbare laag zijn gebleven. Een van de voornaamste voorwaarden voor humusvorming is een tekort aan zuurstof. Als de humusvorming geheel is voltooid, is er slechts een donkere, kruimelige massa overgebleven, de zogenaamde humusbodem, die je vooral veel als bosbodem vindt. In vele gevallen is een humus-bodem uitstekend voor den plantengroei; alleen als er zeer veel humus in den bodem zit,...

2019-11-18

humus

humus - m. gmv. goede teelgrond; teel-, tuinaarde

2019-11-18

humus

humus - m., teelaarde.

2019-11-18

humus

(Lat.) m. teelaarde.