Wat is de betekenis van Holoceen?

2019
2022-01-27
Nico M. van Straalen

Em. Professor of Animal Ecology

Holoceen

Geologisch tijdvak van 11.650 jaar geleden tot nu; periode met gematigd klimaat waarin de mens op verschillende plaatsen sedentaire landbouwgemeenschappen ontwikkelde en een gestage, later explosieve, bevolkingsgroei inzette Het Holoceen volgt op het Pleistoceen, een tijdvak met meerdere koudeperiodes (glacialen). Het Holoceen wordt echter gekenmer...

Lees verder
2019
2022-01-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Holoceen

Holoceen - Zelfstandignaamwoord 1. (geologie) holoceen (in de vóór 2006 gangbare schrijfwijze) Dit veengebied, het Hollandveen, is ontstaan in het Holoceen.

Lees verder
1999
2022-01-27
Encyclopedie Groningen

Nieuwe Groninger Encyclopedie

Holoceen

De jongste geologische periode, die ongeveer 10.000 jaar geleden begon en nog voortduurt. Het klimaat is warmer en vochtiger dan in de voorafgaande (ijs)tijd. De wereldwijde opwarming leidde tot een zeespiegel rijzing van tientallen meters. De binnendringende zee zette in Groningen vooral in de laatste 4.000 jaar veel zeeklei en (zee)zand af. Het l...

Lees verder
1994
2022-01-27
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Holoceen

[v. Gr. holos = geheel, en kainos = nieuw; dus 'het geheel nieuwe'] (geol.) het jongste geologische tijdperk (van ca. 1 miljoen jaar geleden tot heden).

1993
2022-01-27
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Holoceen

geologisch tijdperk; Alluvium

1984
2022-01-27
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

Holoceen

(Alluvium), geologisch tijdvak dat samen met het Pleistoceen het Kwartair vormt. Het Holoceen begon 10000 jaar geleden met een klimaatsverbetering, waardoor de voor het Pleistoceen zo typische landijsbedekking verdween en de zeespiegel steeg. Door de hogere temperatuur ontstond ook een dichtere vegetatie, die de ondergrond tegen winderosie kon besc...

Lees verder
1982
2022-01-27
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

HOLOCEEN

→ Bodem. → Ondergrond.

1981
2022-01-27
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Holoceen

andere naam voor Alluvium.

1974
2022-01-27
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

Holoceen

(G.,holos = geheel; karnos = nieuw), tweede tijdvak van Quartair. Pollenonderzoek,14C-methode en diatomeeën zijn voor faciesbepaling en stratigrafie van belang. Het is een soort tussenijstijd. Kenmerken: klimaatverbetering, teruggaan van het noordelijke landijs, rijzing van de zeespiegel (ca. 100 m), ➝ geologische tijdtafel.

Lees verder
1955
2022-01-27
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Holoceen

alluvium.

1954
2022-01-27
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Holoceen

of alluvium is het tijdperk, waarin wij leven. Het volgt op het pleistoceen met z’n ijstijden (z. Geologische tijdperken).

Lees verder
1950
2022-01-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Holoceen

(<Gr.), o., (geol.) alluvium.

1949
2022-01-27
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Holoceen

of Alluvium (Gr. holós — geheel, Koinós — nieuw), het huidige geologische tijdperk.

1948
2022-01-27
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

holoceen

o. — alluvium.

1933
2022-01-27
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Holoceen

→ Geologische formaties.