2019-10-22

Het voorm. Doopsgez. weeshuis in Koog aan de Zaan

(Lagedijk 41) kwam in 1910 tot stand naar plannen van D. Stam uit een legaat van de Zaandijkse bakker D. Sweepe ter nagedachtenis aan diens dochter Johanna Elisabeth Sweepe. Het blokvormige gebouw met dwarsvleugel vertoont neorenaissance-, jugendstil- en rationalistische details. Boven de ingang zit een gedenksteen met gotisch schrift.