Wat is de betekenis van Handelingsbekwaamheid?

2023-03-30
Begripppenlijst Tweede Kamer

Winish Ganesh (2012)

Handelingsbekwaamheid

Handelingsbekwaamheid houdt in dat een natuurlijk- of rechtspersoon bevoegd is rechtshandelingen te verrichten. Indien twee of meerdere partijen met elkaar in onderhandeling treden over de verkoop van bepaalde goederen, beogen zij in beginsel een overeenkomst ingevolge artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. De wetgever heeft bepaald dat het de p...

Lees verder
2023-03-30
Basisboek Recht

O.A.P. van der Roest (2000)

Handelingsbekwaamheid

Bevoegdheid om zelfstandig onaantastbaar rechtshandelingen te verrichten.

2023-03-30
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

handelingsbekwaamheid

v., de bevoegdheid zelfstandig rechtshandelingen te verrichten. (e) Wanneer in Nederland iemand niet in staat is een rechtshandeling te verrichten, kan dit een feitelijke toestand zijn, als gevolg van een verdoving of roes. Deze onbekwaamheid is feitelijk en gebonden aan tijd en plaats. Daarnaast bestaat een veronderstelde onbekwaamheid, die gekop...

Lees verder