Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 14-12-2013

2013-12-14

Handelingsbekwaamheid

betekenis & definitie

Handelingsbekwaamheid houdt in dat een natuurlijk- of rechtspersoon bevoegd is rechtshandelingen te verrichten.

Indien twee of meerdere partijen met elkaar in onderhandeling treden over de verkoop van bepaalde goederen, beogen zij in beginsel een overeenkomst ingevolge artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. De wetgever heeft bepaald dat het de partijen vrij staat om de inhoud van een overeenkomst te bepalen. Indien een natuurlijk- of rechtspersoon daadwerkelijk een overeenkomst wil sluiten, dient hij of zij handelingsbekwaam te zijn. Handelingsbekwaamheid houdt in dat een burger of bedrijf zonder enig bezwaar rechtshandelingen kan verrichten. Het is echter ook mogelijk dat een burger of bedrijf niet bevoegd is rechtshandelingen te verrichten, hier kunnen verschillende redenen aan ten grondslag liggen. Te denken valt bijvoorbeeld aan minderjarigheid of een dementerend persoon. Over het algemeen zijn er echter geen bezwaren om een burger of bedrijf rechtshandelingen te laten verrichten, waardoor burgers en bedrijven zonder hindernissen kunnen deelnemen aan het economische verkeer.