Wat is de betekenis van halfparasiet?

2023-09-23
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

halfparasiet

bezit bladgroen, kan dus assimileren. De wortels dringen in de houtvaten van de gastheer en nemen daaruit anorganische stoffen op (maretak, ratelaar, hengel, groot warkruid).

2023-09-23
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Halfparasiet

Plant, die enerzijds de voor zijn ontwikkeling noodzakelijke anorganische zouten aan een levende voedsterplant onttrekt, anderzijds door assimilatie in staat is de benodigde koolhydraten zelf op te bouwen. Maretak of vogellijm (Viscum album), ratelaar (Rhinanthus-soorten) en ogentroost (Euphrasia-soorten) behoren tot de h. Zij bezitten bladgroen in...

Direct toegang tot alle 3 resultaten over halfparasiet?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-23
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

halfparasiet

m. (-en), (ook: hemiparasiet), een plant die wel in staat is door koolzuurassimilatie haar eigen organische stoffen te vormen, maar geen anorganische stoffen uit de bodem kan opnemen; deze daarom uit een andere plant opneemt. (e) Tot de halfparasieten behoren o.a. ratelaar (→Rhinanthus) en ogentroost (→Euphrasia), die zich aan de wortels...

Gerelateerde zoekopdrachten