Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gepubliceerd op 17-11-2021

Halfparasiet

betekenis & definitie

Plant, die enerzijds de voor zijn ontwikkeling noodzakelijke anorganische zouten aan een levende voedsterplant onttrekt, anderzijds door assimilatie in staat is de benodigde koolhydraten zelf op te bouwen. Maretak of vogellijm (Viscum album), ratelaar (Rhinanthus-soorten) en ogentroost (Euphrasia-soorten) behoren tot de h.

Zij bezitten bladgroen in tegenstelling tot de geheel parasitaire bladgroenloze bremraap (Orobanche sp.).