Wat is de betekenis van Hadewijch?

2024-07-18
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-07-18
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

Hadewijch

Zie Hadewig

2024-07-18
Jules Grandgagnage

Schrijver op Ensie

Hadewijch

Hadewijch was een 13e-eeuwse dichteres en mystica die waarschijnlijk in het hertogdom Brabant woonde en leefde. Vaak wordt er naar haar verwezen als "Hadewijch van Antwerpen". De teksten die we van haar hebben zijn in een Brabantse variant van het Middelnederlands geschreven. Ay, in welken so verbaart die tijt (fragment) Ay, in welken so verbaar...

2024-07-18
Literatuur, Geschiedenis en Theorie

J.A. Dautzenberg (2009)

Hadewijch

Vlaamse mystieke schrijfster van proza en poëzie (midden 13e eeuw?). Van haar leven is heel weinig bekend. Ze hoorde waarschijnlijk tot de ‘mulieres religiosae’ of ‘begijnen’: vrouwen die niet als non in het klooster traden maar die zich wel in groepsverband aan godsdienst wijdden. Haar werk is geschreven voor deze vrouwen bij wie zij een leidende...

2024-07-18
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Hadewijch

Hadewijch, mystica en dichteres. Hadewijch leefde en werkte in het midden van de 13e eeuw in Brabant. Zij was een vroege representante van de Christusmystiek. Haar werk is een produkt van de → begijnenbeweging; het wordt gekenmerkt door een vurige religiositeit. Bekend zijn geworden haar brieven en visioenen. Zij beïnvloedde mystici in Brabant, Vla...

2024-07-18
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

Hadewijch

v -> Hadewig.

2024-07-18
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

HADEWIJCH

Nederlandse mystica, dichteres en prozaschrijfster, levend en werkend in Brabant (in de omgeving van Nijvel?) omstreeks het midden van de 13de eeuw. Alle pogingen tot identificering met een der vele historisch overgeleverde naamgenoten zijn tot dusver mislukt. Ze kent de ridderlijke sfeer en schijnt in betrekking te hebben gestaan tot een groepje v...

2024-07-18
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Hadewijch

Middelned. dichteres, v. wie zeer weinig bekend.

Wil je toegang tot alle 11 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-18
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Hadewijch

('ha:dəwijch) I. v. vrouwennaam. → Hedwigis. II. Vlaamse dichteres uit de XIIIde eeuw. ° wsch. te Antwerpen uit een voorname adellijke familie. De grote mystieke lyrische dichteres die het lied zong der eeuwige Minne in hare Strophische Gedichten ; zij schreef ook Vizioenen en Brieven.

Gerelateerde zoekopdrachten