Wat is de betekenis van GYSBERT JAPICX?

1976
2020-12-05
Gerben Abma

Encyclopedie van het hedendaagse Friesland (1976)

GYSBERT JAPICX

herdenking van: Ter gelegenheid van de 300-ste sterfdag van Gysbert Japicx (1603-1666), de eerst bekende Friese dichter en grondlegger van de Friese literatuur, werden in 1966 vele activiteiten georganiseerd door een daartoe speciaal door het Bolswarder gemeentebestuur ingesteld comité (jan. 1956; de dichter woonde in deze plaats). Zo bracht...

Lees verder
1958
2020-12-05
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

GYSBERT JAPICX

(ook geschreven: Gysbert Japiks ; eigen handtekening: Gijsbert Jacobs), "schoolmeester en dichter (Bolsward 1603—sept. 1666). Hij kreeg, als zoon van een schrijnwerker-burgemeester (ontwerper van het stadhuis te Bolsward) wrsch. een goede opvoeding, was schoolmeester te Witmarsum, Beetgum(?) en Bolsward. De meeste van zijn kinderen stier...

Lees verder