Wat is de betekenis van Gram?

2019
2023-02-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

gram

gram - Zelfstandignaamwoord 1. (natuurkunde), (eenheid) een afgeleide eenheid voor massa (gewicht), éénduizendste van de SI-eenheid "kilogram" (0,001 kg), weergegeven met symbool g De gram van een stof is ook op de maan een gram. 2. (economie) in het dagelijks gebruik een handelsmaat voor...

Lees verder
2018
2023-02-07
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

gram

gram - woorddeel 1. grafiek van de werking van iets ♢ een cardiogram is een afbeelding van de werking van het hart Woorddeel: gram

Lees verder
1998
2023-02-07
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Gram

zijn - halen zijn woede koelen; in staat zijn om wraak te nemen; bij iemand genoegdoening krijgen, bijv. na een teleurstelling. Het gramin deze uitdr. komt van grant‘genoegdoening, wraak’; dit woord is nog terug te vinden in garant‘garantie; zich garant stellen; instaan voor’. De eigenlijke bet. van garant is ‘voldoende hoeveelheid’. Van Dale (199...

Lees verder
1994
2023-02-07
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Gram

1 afk. g [via VLat. van Gr. gramma = letter, ook: klein gewicht (⅛ drachme)] eenheid van gewicht in het centimeter, gram, seconde-stelsel. 2 zie 2 grande.

Lees verder
1981
2023-02-07
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Gram

het duizendste deel van de kilogram. Het duizendste deel van een gram heet milligram .

1973
2023-02-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

gram

v., (eigenlijk: grande), wat iemand toekomt: zijn halen, genoegdoening verkrijgen of nemen; aan zijn trekken komen.

1954
2023-02-07
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Gram

kleuring volgens Gram, een bepaalde techniek van kleuren en ontkleuren van bacteriologische preparaten, waardoor men sommige ziektekiemen snel onder het microscoop kan herkennen; de methode is uitgewerkt door de Deense arts H. Chr. J. Gram (1853-1938).

Lees verder
1954
2023-02-07
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Gram

Gewichtseenheid in het metrische stelsel, nl. het duizendste deel van het standaard-kg, dat te Parijs wordt bewaard z. Maten en gewichten.

1952
2023-02-07
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gram

s.n., gram (it).

1951
2023-02-07
Woordenboek Engels (EN-NL) 1951

Dr. F.P.H. van Wely

gram

gram.

1951
2023-02-07
Duits woordenboek (DU-NL) 1951

Dr. H. W. J. Kroes

Gram

einem gram sein, op. iem. vergramd zijn.

1950
2023-02-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gram

I. bn. bw. (-mer, -st), 1. boos, verstoord, (ook) toornig, verbolgen : hij ivas gram te moede ; gramme blikken; zo gram als een leeuw, zo fel, zo hardvochtig ; 2. (gew.) zijn geld-, zijn leven gram zijn, het beu zijn, er genoeg van hebben; II.zn. m., (w. g.) gramschap, toorn : vol gram zag 'hij rond ; &mda...

Lees verder
1949
2023-02-07
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Gram

(= Fr. gramme-, Gr. gramma = een klein gewicht). Deze naam wordt gebruikt voor de eenheid van massa (gratnmassa) en voor de eenheid van kracht (gramkracht).

1949
2023-02-07
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Gram

(1), gram-massa: het 1000-ste gedeelte van de massa van het standaard-kilogram; (2) gram-gewicht: het 1000-ste gedeelte van het kilogramgewicht; z Massa.

Lees verder
1937
2023-02-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

gram

I. bn., bw.; grammer, gramst (lit. t., vero.: boos, toornig, verbolgen): de koning werd gram; in grammen moede, in toorn. II. o. grammen (Fr. gramme [Gr.Lat. gramma] wichtje 1/1000 kg).

Lees verder
1933
2023-02-07
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Gram

(ouderw.: wichtje), basis v/h decimale stelsel v. gewichten; gewicht v. 1 cm zuiver water bij 4° C.

1933
2023-02-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gram

Gram - (afkorting: g) is de cgs-eenheid van massa, d.w.z. de massa van Viooo gedeelte van het standaardkilogram. Het standaardkilogram (kg) is de massa van een stuk platina, dat te Sèvres in het internat. bureau van maten en gewichten bewaard wordt; het is ook ong. de massa van een dm3 water bij 4° C en 760 mm drukking. Het g. en het kil...

Lees verder
1930
2023-02-07
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

gram

I [~ grommen] 1. m. W. g. gramschap, toorn : vol zag hij rond. 2. bn. en bw. (-mer, -st) boos, toornig, verwoed : in -men moede; te moede. II o. (-men; -metje) [Fr.< Gr. gramma, gewichtje] gewichtseenheid in het metriek stelsel : één is de zwaarte van 1 cm3 zuiver water bij + 4° C.

Lees verder
1928
2023-02-07
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Gram

is de naam van de gewichtseenheid van ons metrieke stelsel. Als we zeggen, dat gram de eenheid is, dan bedoelen we hiermee, dat elk gewicht in veelvouden of onderdelen van het gram wordt uitgedrukt, b.v. m.g., c.g., d.g., g., D.G., H.G., K.G. Het gram is het gewicht van 1 c.M.3 gedistilleerd water bij ± 4° C. en 760 m.m. luchtdruk.

Lees verder
1923
2023-02-07
Pinkhof 1923

Pinkhof geneeskundig woordenboek

Gram

(gramoplossing, grampositief, gramnegatief), zie Aanhangsel.